Qmusic voert bovengenoemde actie on air van maandag 09 t/m vrijdag 13 mei 2022 op Qmusic. Online op de actiepagina start de actie al op woensdag 04 mei. De kwalificatie loopt t/m donderdag 12 mei en de lunch op grote hoogte vindt plaats op vrijdag 13 mei.

Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Lunchen op grote hoogte’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van Beemster kaas:

·      CONO Kaasmakers, gevestigd en kantoorhoudende te (1464 MB) Westbeemster aan de Rijperweg 20, (hierna: ‘Beemster’).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3
 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van ‘Beemster kaas’ op Qmusic.

1.4
 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een plek (1x2) in de speciale ‘dinner in the sky’ kraan. Het gaat om de ervaring van op grote hoogte lunchen met Q-dj Menno (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5
 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De Actie staat open voor luisteraars die:

·       in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs; 

·       en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft;

·       beschikbaar is op vrijdag 13 mei om de lunch in de Beemster bij te wonen.

De Actie staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Beemster; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf woensdag 04 mei kun je via de actiepagina op Qmusic.nl alvast een stoel claimen. Dit doe je door op de afbeelding op de actiepagina willekeurig twee stoelen aan te klikken. Middels een loting worden er aan het einde van de campagne op donderdag 12 mei 4 (x2) winnaars geselecteerd.

 On air start de campagne op maandag 09 mei t/m donderdag 12 mei. Menno brengt jouw lunch naar grote hoogte! Naar 50 meter om precies te zijn, met een geheel verzorgde Beemster kaas lunch, uitkijkend over de prachtige Beemster. Luisteraars maken kans op een plekje door om 12.00 tijdens ‘Allright stop, lunchtime!’ op de button in de Q-app te klikken. Iedere dag spreekt Menno een winnaar, die mag samen met een +1 aanwezig zijn bij de lunch (in totaal dus 4x2 winnaars).

Tot slot wordt er in de actieperiode ook nog een social post geplaatst. Hier worden nog eens 2(2x) plekken vergeven. Uiteindelijk gaat Menno op vrijdag 13 mei met een groep van 20 luisteraars de lucht in om te genieten van een lunch op grote hoogte.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan zowel via de actiepagina, via social of via de radio (on air).

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

De selectie van winnaars gebeurt willekeurig (na een check om te kijken of deelnemers aan de gestelde voorwaarden voldoen).

Mee omhoog gaan voor de lunch op grote hoogte is op eigen risico. Qmusic en Beemster kunnen niet aansprakelijk gesteld worden. 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Enkel het op locatie kunnen komen op vrijdag 13 mei is voor eigen rekening.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het winnen van een compleet verzorgde lunch op grote hoogte in de Beemster.

Om de prijs uiteindelijk in ontvangst te nemen, dien je beschikbaar te zijn op vrijdag 13 mei. Details over tijd en locatie zullen t.z.t. met de winnaars gedeeld worden.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens (waaronder mailadres en telefoonnummer) te delen met Qmusic, zodat Qmusic contact op kan nemen met hen voor verdere informatie over de lunch op vrijdag 13 mei;

·       Qmusic hanteert het algemene COVID beleid wat nog van toepassing is vanuit de rijksoverheid. Klachten? Blijf thuis en doe en een test;

·       Mee omhoog gaan voor de lunch op grote hoogte is op eigen risico. Qmusic en Beemster kunnen niet aansprakelijk gesteld worden.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina