Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf vrijdag 08 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  in samenwerking met:

 • Tomorrowland Winter

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.  

1.3 De actie is een Promotioneel Kansspel ter promotie van de nieuwe weekendprogrammering van Qmusic en ter promotie van Tomorrowland Winter 2022.  

1.4 De Actie loopt vanaf vrijdag 08 oktober t/m vrijdag 15 oktober 2021 op Qmusic, waarbij de actie ieder programma plaatsvindt (t/m de Top40 bij Domien op vrijdag 15 oktober 2021). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.   

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft. 

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van Tomorrowland;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 •  

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf vrijdag 08 oktober 2021 (start om 18:00 bij Kai, Tom en Bram) t/m vrijdag 15 oktober 2021 (tot en met de Top40 bij Domien) maak je ieder programma kans op toegang tot de ‘Pre-party van Tomorrowland Winter’. En maak je ook kans op de hoofdprijs: 1x2 tickets voor een compleet verzorgde trip naar Tomorrowland Winter in de Franse Alpen.  

Luister van vrijdag 08 oktober 18:00 tot en met vrijdag 15 oktober 18:00. Hoor jij een oproep van één van de Maximum Weekend dj’s (Afrojack, Sunnery & Ryan of Armin), bel dan met de Q-studio (0909 9596) en maak kans op 1x2 toegang voor de pre party van Tomorrowland Winter. Kom jij in de uitzending, dan mag jij met jouw +1 op 15 oktober naar de Pre-party van Tomorrowland Winter.

Op vrijdag 15 oktober 2021 wordt middels een loting bepaald welke 2 kandidaten het tegen elkaar opnemen in de finale voor de hoofdprijs. Deze personen strijden live tijdens het programma van Kai, Tom en Bram in een wervelwindmachine om de hoofdprijs. In de wervelwindmachine zitten speciale dj speelkaarten. Aan de finalisten de taak om zoveel mogelijk speelkaarten te verzamelen in 1 minuut. De finalist met de meeste kaarten wint. Indien er sprake is van een gelijkspel zal er een shoot-out volgen.  

De winnaar wint 1x2 tickets voor een compleet verzorgde trip naar Tomorrowland Winter in de Franse Alpen (zie sectie 6. De Prijs).  

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door te bellen met de Q-studio op 0909 9596 (45 cpg). Kom je in de uitzending, dan mag jij met jouw +1 op vrijdag 15 oktober naar de Pre-party van Tomorrowland Winter.

Deelnemen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie ‘Pre-party Tomorrowland Winter’ gaat telefonisch. Deelnemers dienen te bellen met de Q-studio (€ 0,45 cpg).

6. DE PRIJS  

De prijs is toegang (+1) tot het event op vrijdag 15 oktober 2021.

De hoofdprijs is 1x2 tickets voor een compleet verzorgde trip naar Tomorrowland Winter in de Franse Alpen. Dit houdt in:

 • 4 nachten in een exclusief hotel (min 4*) vlakbij het festivalterrein om de Tomorrowland Experience ten volle te beleven met spetterende performances
 • 1 meet & greet met een artiest 
 • 1 exclusieve lunch op de top van de berg met zicht op Tomorrowland stage
 • 1 exclusieve TML-activiteit (hondensledetocht) 
 • 3 daagse Festival Pass (23, 24 & 25/3)  
 • 4-daagse lift- en skipas

7. GELDENDE CORONA MAATREGELEN

Uiteraard vindt het optreden op vrijdag 15 oktober 2021 geheel volgens de geldende coronamaatregelen plaats. Dat houdt in dat:

 • We houden ons aan de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus.
 • Een winnaar mag één persoon meenemen.
 • Zorg dat je beiden een geldige legitimatie meeneemt.
 • Zorg dat je beiden in het bezit bent van een geldige QR code in de Coronacheck App van de Nederlandse overheid (hierna “QR code(s). Deze QR codes worden gescand bij de entree. Indien er geen geldige QR code aanwezig is kunnen we je geen toegang verlenen tot de Qube in het gebouw van Qmusic. Een geldige QR code kan zijn een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs.
 • Ben je ziek of heb je (beginnende) verschijnselen die duiden op het coronavirus? Dan kunnen we je helaas niet toelaten in onze Qube. Meld je dan af.
 • We kunnen steekproefsgewijs temperatuurchecks doen bij binnenkomst.
 • Qmusic behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht iemand de toegang te weigeren tot de Qube en/of het gebouw van Qmusic.  

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • Qmusic is niet aansprakelijk als het evenement waarvoor de tickets zijn gewonnen geen doorgang kan vinden vanwege door de overheid opgelegde maatregelen omtrent corona/covid-19. In dat geval heb je geen recht op een alternatieve prijs. Mocht het event verplaatst worden, houd je het recht op de gewonnen toegang voor een later moment.
 • De winnaar dient zijn/haar mailadres op te geven, zodat er aanvullende informatie verstuurd kan worden.
 • De winnaar is bereid aanvullende informatie te delen, mocht dit nodig zijn voor het verstrekken van de hoofdprijs. Deze gegevens zullen – met als doel de prijs te kunnen overhandigen – gedeeld worden met de organisatie van Tomorrowland Winter.
 •  

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie (zoals je adres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01