Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 24 t/m vrijdag 28 mei 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Win jouw eigen beeld in Madame Tussauds’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V.. (hierna te noemen Qmusic) ter promotie van Madame Tussauds Amsterdam (hierna te noemen Madame Tussauds). De Actie is een Promotioneel kansspel. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 24 mei 2021 t/m vrijdag 28 mei 2021. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;

·       en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft;

·       beschikbaar is tijdens het finalespel (vrijdagavond 28 mei) en later genoemde data onder sectie 7 – bijkomende voorwaarden prijs.

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic;

·       personeelsleden en medewerkers van Madame Tussauds Amsterdam;

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Het spel wordt gespeeld van maandag 24 mei t/m vrijdag 28 mei 2021 in ieder programma tussen 07.00 en 19.00 gespeeld. Elke dag staat er een andere ‘Mystery Star’ uit Madame Tussauds in de Q-studio en jij kunt raden wie dit is.

Raad mee vanaf maandag 24 mei om 07:00 uur door een gesloten vraag in een (gratis) bericht in de Q-app te sturen. Jouw ingestuurde vraag kan dus alleen met ‘ja’ of ‘nee’ beantwoord worden. Ieder uur krijgt een willekeurig gekozen luisteraar de kans om zijn of haar gesloten vraag te stellen, waarop de Q-dj ‘ja’ of ‘nee’ kan antwoorden. Je krijgt dan één poging om te raden welk beeld er in de Q-studio staat.

Heb je het goed? Dan ben je door naar de finale die vrijdag 28 mei live wordt gespeeld bij Kai, Tom & Bram in Madame Tussauds Amsterdam. De finale bestaat uit een aantal challenges waarnaar er een winnaar zal volgen. Vrijdagavond wordt bekend gemaakt wie er een eigen beeld krijgt tussen de sterren in Madame Tussauds.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Luisteraars die willen deelnemen aan ‘Win jouw eigen beeld in Madame Tussauds’ kunnen een gratis bericht sturen via de Qmusic app met een gesloten vraag. Zodra een kandidaat op zender wordt gehaald om zijn of haar vraag te stellen, krijgt diezelfde kandidaat één poging om te raden welk beeld er in de Q-studio staat.

Deelname aan de finale geschiedt door live aanwezig te zijn op locatie op vrijdagavond 28 mei tijdens het programma van Kai, Tom en Bram. Verschillende challenges bepalen uiteindelijk de winnaar.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Selectie voor de actie ‘Win jouw eigen beeld in Madame Tussauds’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan deze selectie.

Deelname aan de finale is live in Madame Tussauds Amsterdam (Dam 20, 1012 NP Amsterdam). Kosten om hier op locatie te komen en eventuele kosten, zoals parkeerkosten, zijn voor eigen rekening van de finalisten.

6. DE PRIJS 

De uiteindelijk prijs voor de winnaar, bestaat uit:

·      Jouw eigen beeld in Madame Tussauds t.w.v. € 200.000

·      18 toegangstickets tot Madame Tussauds t.w.v. € 396 (€ 22 per ticket)

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar is bereid te poseren voor zijn/haar beeld. Dit duurt ongeveer 3 uur waarin de winnaar 3d gescand, gefilmd, opgemeten en gefotografeerd wordt.

·       Deze sessie zal 1 juni (middag of avond) plaatsvinden in Amsterdam. De locatie wordt later bekend gemaakt.

·       De winnaar is bereid om zich voorafgaand aan de poseersessie te laten testen op Covid-19 (op kosten van Madame Tussauds). De sessie kan alleen bij een negatieve uitslag plaatsvinden. Het aanwezige team is ook getest voor een zo veilig mogelijke poseersessie.

·       Madame Tussauds bepaalt de pose van het beeld.

·       De winnaar gaat er akkoord mee dat PR beelden van de poseersessie en de onthulling van het beeld gedeeld worden op social en met de media.

·       De winnaar onthult zelf het beeld voor de media. Dit zal medio december 2021 plaatsvinden.

·       Het beeld en de (portret)rechten hiervan blijven te allen tijde eigendom van Madame Tussauds Amsterdam. Alle beslissingen rondom dit beeld (locatie, zichtbaarheid, PR activiteiten, onderhoud e.a.) worden door Madame Tussauds Amsterdam genomen.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De Deelnemer verleent bij voorbaat onvoorwaardelijk toestemming aan Qmusic tot het gebruik van zijn naam en het de deelnemer betreffende beeld- en/of geluidsmateriaal, al dan niet in ingekorte of bewerkte vorm, ten behoeve van de productie, uitzending en promotiedoeleinden van de actie, ongeacht het medium, de duur en de frequentie. Hieronder valt ook het (her)gebruik van het beeld- en/of geluidsmateriaal in (reclame) uitingen van of vanwege de Actie. De Deelnemer ziet af van alle aanspraken die, wegens het gebruik waarover krachtens de actievoorwaarden toestemming wordt verleend, jegens Qmusic en de haar verbonden (rechts)personen geldend zouden kunnen worden gemaakt. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op  https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Qmusic zal enkel de gegevens van de winnaar delen met Madame Tussauds Amsterdam met als doel de hoofdprijs te kunnen verstrekken. Qmusic zal de gegevens verder niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) Qmusic en Madame Tussauds zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies van een product.

5) De prijs is niet overdraagbaar.  

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

7) De prijs heeft een waarde die hoger is dan € 449,-, maar omdat het beeld eigendom van Madame Tussauds blijft, geldt er geen verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. De waarde enkel van de toegangstickets ligt beneden € 449,-.

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.   T.a.v. Programma-afdeling   DE KAUWGOMBALLENFABRIEK   PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D   1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl   KvK 32039594   BTW NL 0079.09.305.B.01