Qmusic voert bovengenoemde actie van dinsdag 19 april t/m donderdag 21 april 2022 op Qmusic. Verhalen doorgeven kan vanaf woensdag 13 april. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Meldpunt Middagshow’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van de McDelivery Detector van McDonald’s:

·      McDonald’s Nederland B.V., gevestigd en kantoorhoudende te (1105 BH) Amsterdam aan de Paasheuvelweg 14 (hierna: ‘McDonald’s’).

 De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ‘McDelivery Detector van McDonald’s’ op Qmusic. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een exclusieve McDelivery Detector met een te besteden McDelivery bedrag van € 250,- (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 16 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en McDonald’s; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Vanaf woensdag 13 april kun jij via Qmusic.nl je kookblunder achterlaten: Wat is jouw hilarische kookblunder?  

Indien jouw verhaal van dinsdag 19 t/m donderdag 21 april geselecteerd wordt en op zender gedeeld wordt, dan win je een exclusieve McDelivery Detector (1) van McDonald’s met 250,- euro tegoed, die automatisch bestelt als jij weer een enorme blunder maakt in de keuken. Iedere dag wordt er 1 verhaal op zender gehaald en 1x de prijs weggegeven. Dus in totaal worden 3 verhalen behandeld en 3 McDelivery Detectors van McDonald’s met € 250,- euro tegoed weggegeven.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan door jouw kookblunder en bijbehorende gegevens te delen via de actiepagina op Qmusic.nl of de Qmusic app.

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

Bij de selectie van verhalen streven we naar een zo groot mogelijke diversiteit van kookblunders. Tevens doen we bij het selecteren van de verhalen een check op gebied (a.d.h.v. opgegeven postcode) om te garanderen dat McDelivery daar actief is.

Indien vergelijkbare verhalen ingezonden zijn en in beide gebieden McDelivery actief is, zullen we een willekeurige keuze maken. 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het winnen van een exclusieve McDelivery Detector van McDonald’s met een te besteden McDelivery bedrag van € 250,-.  Deze wordt op dinsdag (1), woensdag (1) en donderdag (1) weggegeven, dus 3 in totaal.

Het tegoed van € 250,- is opgesplitst: 3 maanden x 2 orders x € 25,-. De andere € 100,- zet McDonald’s op het account van de winnaar en kan vrij besteed worden. Hierna zal de detector niet meer automatisch bestellen, maar word je doorgelinkt (via je telefoon) naar McDelivery.nl om zelf te bestellen.

Om de prijs uiteindelijk in ontvangst te nemen, dien je ermee akkoord te gaan dat je gegevens met McDonald’s gedeeld worden met als doel de prijsafhandeling te kunnen doen (dus het toesturen van de McDelivery Detector en het bijbehorende McDelivery tegoed).

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens te delen met Qmusic en ermee in te stemmen dat Qmusic deze gegevens deelt met McDonald’s voor de prijsafhandeling. Prijsafhandeling houdt in het toesturen van de McDelivery Detector én bijbehorend tegoed (zie sectie 6: De Prijs).
 • We streven ernaar om de prijsafhandeling uiterlijk binnen 4 weken te doen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina