Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 11 juni 2018 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Algemeen

1.1 De actie 'Met Igmar als Rode Duivel naar het WK' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Jupiler. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van Jupiler: ‘’Deze reis wordt verzorgd door Jupiler’’. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 11 juni 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. Organisatie

De actie 'Met Igmar als Rode Duivel naar het WK' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Jupiler als sponsor van het Belgische WK team. 

3. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland;
 • een geldig paspoort heeft die nog ten minste 6 maanden geldig is na de vervaldatum van het visum;
 • een geldig paspoort heeft die 2 lege visumpagina's bevatten;
 • op vrijdag 15 juni beschikbaar is om deel te nemen aan het finalespel.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

4. Verloop van het spel

Vanaf maandag 11 juni hoor je via qmusic een challenge, deze wordt op het moment van bekendmaken geplucieerd op de online en social kanalen van Qmusic. Vanaf het moment van bekendmaken van een challenge heb je 24 uur de tijd om deel te nemen middels het mechanisme zoals gevraagd in de challenge. De volgende dag wordt de winnaar en de volgende challenge bekend gemaakt.

Op vrijdag 15 juni zijn alle winnaars bekend en wordt er in de studio een finalespel gespeeld. De uitslag van dit finalespel bepaald de uiteindelijke winnaar. 

Indien telefoonverbindingen wegvallen, je bechikbaarheid voor 15 juni komt te vervallen enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Meespelen 

Deelnemen aan de actie kan middels de verschillende challenges die online en op social plaats zullen vinden. Deelnemen kan via de berichtenbox in de Qmusic app en via de social kanalen.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via de Qmusic social kanalen en de Qmusic app. De exacte uitleg om deel te nemen volgt per challenge. 

De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf maandag 11 juni. Het moment van het bekendmaken van de challenge is de start van de 24 uur die je hebt om deel te nemen. Het spel wordt 11, 12 en 13 juni gespeeld tussen 08.00 en 09.00 in de ochtendshow. Het finalespel vindt plaats op 15 juni tussen 08.00 en 09.00 in de ochtendshow. 

Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Via een persoonlijk bericht nemen we contact op met de winnaar.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'Met Igmar als Rode Duivel naar het WK' gaat via de Qmusic app of de social kanalen van Qmusic. Het downloaden van de Qmusic app is gratis en daarmee is deelname aan deze actie kosteloos. 

8. De prijs

De prijs bestaat uit:

 • Een directe retour vlucht in economy class tussen Amsterdam - Moskou
 • 2 overnachtingen inclusief ontbijt in een standard room
 • Eén toegang ticket voor de wedstrijd België – Tunesië op zaterdag 23 juni 2018 (samen met Igmar en cameraman)

9. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.

10. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar. 

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01