Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf woensdag 07 april t/m vrijdag 23 april online op Qmusic.nl en iedere vrijdag binnen deze actieperiode (respectievelijk vrijdag 09, 16 en 23 april) on air. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina


1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

 • Bavaria, onderdeel van Royal Swinkels Family Brewers, gevestigd en kantoorhoudende te (5737 RV) Lieshout aan De Stater 1 (hierna “Bavaria”). 

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Prijsvragen en Spellen van het Ministerie van Justitie (on air) en met de Gedragscode  Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie (online).

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie on air is een Prijsvraag welke jureerbaar is. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe Bavaria 0.0. De actie online is een Promotioneel Kansspel ter promotie van de nieuwe Bavaria 0.0.

1.4 De Actie loopt vanaf woensdag 07 april t/m vrijdag 23 april 2021 online op Qmusic.nl. En iedere vrijdag (09, 16, 23 april 2021) on air. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN   

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic ; 
 • personeelsleden en medewerkers van Bavaria;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf woensdag 07 april 2021 kun je via Qmusic.nl en de Qmusic app meedoen aan een online quiz voor ‘Op de Proef’. Middels verschillende vragen (op basis van beeldmateriaal) moet je het origineel kunnen onderscheiden. Onder alle goede antwoorden wordt 5x een strooiprijs verloot: een Bavaria 0.0% proefpakket.

Iedere vrijdag binnen deze actie periode (09, 16, 23 april 2021) wordt hier on air aan toegevoegd. Tom en Bram nemen de proef op de som. Kai introduceert de ‘proef van de dag’. Tom en Bram krijgen een half uur de tijd om het origineel aan te wijzen: ze mogen ernaar kijken, vragen stellen, ruiken, alles behalve voelen. Luisteraars kunnen helpen door tips te sturen, vragen van Tom en Bram te beantwoorden of door in te sturen wat zij denken dat het origineel is. Uiteindelijk moeten Tom en Bram een keuze maken.

Maken ze de juiste keuze binnen de tijd? Dan worden ze beloond met een Bavaria 0.0% borreltafel met drankjes en hapjes om lekker het weekend in te gaan. Hebben ze het fout? Dan moeten ze een ongemakkelijke opdracht uitvoeren.

De luisteraar kan Tom en Bram dus helpen het origineel aan te wijzen door berichten te sturen in de Q-app. De beste tips worden iedere vrijdag beloond met 5x een strooiprijs: een Bavaria 0.0% proefpakket.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.  

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan dus zowel online als on air. Voor de online quiz kun je meedoen via Qmusic.nl of de Qmusic app. On air kun je meedoen door een bericht te sturen in de Qmusic app.

Aanmelden kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

Optioneel kun je ermee instemmen dat voornaam en mailadres voor campagnedoeleinde gedeeld worden met Bavaria. Daarom wordt er aan de online actie een optie tot opt-in voor Bavaria toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt, stem je ermee in dat contactgegevens (beperkt zich tot naam en emailadres) voor andere doeleinden, zoals een nieuwsbrief of het benaderen met een promotie, gebruikt mogen worden. 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘Op de Proef’ – zowel online als on air niet. Als je een gouden tip instuurt, kun je telefonisch benaderd worden om on air te komen. Na het insturen van de online quiz antwoorden, zal er per mail contact worden opgenomen. 

6. DE PRIJS  

On air: iedere vrijdag 5x een strooiprijs, te weten een Bavaria 0.0% proefpakket. Online: onder alle goede inzendingen 5x een strooiprijs, te weten een Bavaria 0.0% proefpakket. 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 
De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • De winnaar dient zijn/haar adresgegevens op te geven, zodat de gewonnen prijs opgestuurd kan worden.
 • De winnaar dient ermee in te stemmen dat zijn/haar NAW-gegevens gedeeld worden met Bavaria met als doel de prijsafhandeling te kunnen doen.
 • De prijs wordt uiterlijk binnen 5 weken toegestuurd.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie (zoals je adres). Overige data kan enkel verwerkt en gedeeld worden m.b.t. de opt-in (naam en mailadres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

BRONVERMELDING QUIZVRAGEN

ANP, Madame Tussauds, Hernandez Dreamphography, Audi