Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 13 juli 2020 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Terug naar actie

1. Algemeen

1.1 De actie 'Q-Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Unilever (OLA). De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf 13 juli 2020 t/m 31 juli 2020. Alleen op doordeweekse dagen. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

1.5 Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk voor het in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

1.6 In geval van overmacht behoudt Qmusic zich het recht om de actie, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de prijzen van de actie te wijzigen als omstandigheden dit vereisen. Ook behoudt Qmusic het recht om de actie te stoppen als de veiligheid ter plekke niet gegarandeerd kan worden, bijvoorbeeld door drukte, wanneer er handhaving/politie is of het niet in acht nemen van de COVID-19 richtlijnen die zijn opgesteld door het RIVM (voor meer informatie kunt u de volgende website raadplegen: https://lci.rivm.nl/richtlijnen/covid-19 ).

 

2. Organisatie

De actie 'Q-Ice Cream Truck' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de algemene voorwaarden van Unilever (OLA) als sponsor van de Q-Ice Cream Truck. 

3. Wie kan er deelnemen

Deze actie staat open voor alle deelnemers en iedereen kan via de website of de Qmusic app de live locatie van de Q-ice cream truck achterhalen. Voor deze actie zijn maatregelen genomen i.v.m. het COVID-19 virus. Deelnemers worden geacht op locatie zich aan deze maatregelen te houden. Anders kunnen zij verzocht worden niet meer deel te nemen.

4. Verloop van de actie

Vanaf maandag 13 juli gaat de Q-ice cream truck rijden. In de week van 13 t/m 17 juli staan de steden vast die bezocht worden door de Q-ice cream truck. Gedurende deze week delen de Q-dj’s het ijs uit. De exacte locatie wordt op Qmusic.nl en via de Qmusic app bekend gemaakt. 

Vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 31 juli (op doordeweekse dagen) rijdt de Q-ice cream truck door heel Nederland. Via de Qmusic app en qmusic.nl kun je live locatie en tijdstip volgen.

5. Meespelen 

Deelnemen aan de actie kan door online en on air te luisteren en kijken waar de Q-ice cream truck zich wanneer bevindt. Op die momenten zijn deelnemers welkom om een ijsje te komen halen, mits zij voldoen aan de hiervoor gestelde eisen met betrekking tot het COVID-19 virus.

Qmusic bepaalt de campagne en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

6. Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via Qmusic.nl en de Qmusic app. Waarbij deze kanalen leidend zijn in het vrijgeven van tijd en locatie. Op deze locatie staat deelname vrij voor iedereen, mits de COVID-19 maatregelen nageleefd worden.

De tijdsperiode om deel te nemen is:

  • Vanaf maandag 13 juli t/m vrijdag 17 juli: Q-dj’s delen ijs uit.
  • Vanaf maandag 20 juli t/m vrijdag 31 juli: dagelijks wordt er ergens in Nederland ijs uitgedeeld. Locatie en tijdstip worden bekend gemaakt via Qmusic.nl en de Qmusic app.

7. Kosten voor deelname

Deelname voor de actie 'Q-Ice Cream Truck' is kosteloos.

8. De prijs

De prijs bestaat uit ijsjes verkrijgbaar via onze Q-ice cream truck. 

9. Overige bepalingen

1) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

2) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

3) De prijs is niet overdraagbaar. 

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Terug naar actie