Qmusic voert de actie “Q-top 1000 Stemweek” van vrijdag 6 november 2020 tot en met vrijdag 13 november. Op deze actie zijn zowel de algemene voorwaarden van Qmusic als de “Actievoorwaarden Q-top 1000 Stemweek” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina  

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic).

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van een Sonos One Duo Pack Zwart of Q-doucheradio. Opgeven kan vanaf 6 november. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode (vrijdag tot en met vrijdag).

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf vrijdag 6 november 2020 t/m vrijdag 13 november kun je via Qmusic.nl en de Qmusic app je stemlijst insturen voor ‘Q-top 1000 Stemweek’. Na het versturen van je stemlijst krijg je de mogelijkheid om je stemlijst te delen op social media en vrienden uit te nodigen om ook te stemmen. Hoe vaker je de Q-top 1000 Stemweek deelt, hoe hoger je in het klassement komt.

We spelen de actie van vrijdag 6 november 07.00 uur t/m vrijdag 13 november 14.00 uur. Iedere dag wordt een dagwinnaar uitgeroepen die de Q-doucheradio wint. Aan het eind van de actieweek wordt de winnaar van de hoofdprijs uitgeroepen. Hij of zij wint de Sonos One Duo Pack Zwart t.w.v. €438.

Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door je aan te melden via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan vanaf vrijdag 6 november tot en met vrijdag 13 november.

Aanmelden en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie 'Q-top 1000 Stemweek' gaat via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving.

6. DE PRIJS De prijs is een Sonos One Duo Pack Zwart t.w.v. €438 of een Q-doucheradio. Winnaars ontvangen van ons een e-mail welke prijs door hen is gewonnen.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar mailadres op te geven, zodat Qmusic contact met de winnaar kan opnemen;
 • De prijs wordt uiterlijk binnen 6 weken toegestuurd en bestaat uit een Sonos One Duo Pack Zwart of een Q-doucheradio;
 • Qmusic is niet verantwoordelijk voor veranderende voorraad of verandering in kortingen gedurende deelname en het uiteindelijk verzilveren van de code. De actuele prijs en voorraad telt.

 

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

 

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Q-music Nederland BV.  T.a.v. Marketing afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina