Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 28 t/m dinsdag 31 december 2019 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ORGANISATIE

De actie 'Hoor jij de vuurpijl?' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;

bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;

om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

personeelsleden en medewerkers van Qmusic;

hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;

elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.
 

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Tijdens de Top500 van het Foute Uur van 28 december tot en met 31 december 2019 wordt het spel gespeeld. Nadat een vuurpijl op de radio te horen is geweest, kun je als luisteraar bellen naar de Q-studio 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek). Naast een geldbedrag krijgt de geselecteerde luisteraar een vuurwerkpakket ter waarde van 50 Euro en een vuurwerkbril van Pearle. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. AANMELDEN

Aanmelden voor de actie kan alleen telefonisch via telefoonnummer 0909-9596 (kosten EUR 0,45 per gesprek) na het horen van een vuurpijl op de radio. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.
 

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Om je aan te melden dien je te bellen met de Q-studio; de kosten zijn EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.
 

6. DE PRIJS

Naast een geldbedrag krijgt de geselecteerde luisteraar een vuurwerkpakket ter waarde van 50 Euro en een vuurwerkbril van Pearle. Winnaars ontvangen het bedrag, inclusief de waarde van een vuurwerkpakket, op hun rekening, zodat zij zelf het vuurwerkpakket kunnen aanschaffen. Daarnaast worden er vuurwerkbrillen toegestuurd, mochten deze niet op tijd geleverd worden, zijn deze gratis af te halen bij de dichtstbijzijnde Pearle-winkel.
 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

Het bedrag wordt zo spoedig mogelijk, in verband met de feestdagen kan het natuurlijk langer duren dan normaal, maar uiterlijk binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.
 

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden. 

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:
 

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM 

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Qmusic voert bovengenoemde actie van zaterdag 28 t/m dinsdag 31 december 2019 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.
 

Klik hier voor de actiepagina