Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 30 september t/m donderdag 03 oktober 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van Emirates. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 30 september t/m donderdag 03 oktober (met een tease periode van 25 t/m 29 september). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Raad waar ik fiets' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 21 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 
 • een geldig legitimatiebewijs heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Emirates; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is;
 • personen die geen geldig legitimatiebewijs hebben om te reizen.   

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 30 september t/m donderdag 03 oktober geeft Domien iedere dag hints op zender en via social media over de stad waar hij fiets. Verzamel jij al deze hints en weet je waar Domien fietst? Bel dan de Qmusic studio: 0909 9596 (45 cent per gesprek) en wie weet word jij geselecteerd om live on air je antwoord te geven. Is dit antwoord goed, dan win je een custom bike. 

Het gaat iedere dag om een andere stad en iedere dag is er dus ook een andere winnaar. Op donderdag 03 oktober wordt er door middel van een loting bepaald welke van de vier dagwinnaars ook nog eens een reis voor 2 personen naar Dubai wint. 

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen maandag 30 september t/m donderdag 03 oktober 2019 meedoen door te bellen naar de Qmusic studio: 0909 9596 (45 cent per gesprek). 

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Raad waar ik fiets' gaat telefonisch. Deelnemers dienen te bellen met de Q-studio (€ 0,45 per gesprek).

7. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit 4x een Emirates-branded bike (iedere dag 1x) en op donderdag 03 oktober 2019 wordt door middel van een loting bekend gemaakt wie van deze vier dagwinnaars ook nog eens een reis voor 2 personen naar Dubai wint. De reis naar Dubai houdt in:

 • Retourvlucht Economy Class met Emirates voor 2 personen vanaf Amsterdam.
 • Vijf nachten in een double room inclusief ontbijt in een 4 sterren hotel in Dubai (hiermee accepteer je ook huisregels van het hotel).
 • Airport transfer voor 2 personen vanaf Dubai airport naar het hotel op de dag van aankomst en van het hotel naar Dubai airport op de dag van vertrek.
 • Additionele kosten, zoals vervoer naar Schiphol, komen voor eigen rekening van de winnaar.
 • Heen- en terugvlucht data zijn afhankelijk van beschikbaarheid. Deze periodes zijn uitgesloten: 12 t/m 27 oktober 2019, 20 december 2019 t/m 05 januari 2020, 15 februari t/m 01 maart 2020.
 • De winnaar moet binnen 14 dagen na ontvangst van de prijs bevestigen.

Emirates-vliegtickets ('Vliegtickets') zijn alleen geldig op de maatschappij Emirates en zijn niet-verlengbaar, niet-overdraagbaar, en niet om te ruilen in geld. De route op de vliegtickets kan niet gewijzigd worden. Vliegtickets zijn te allen tijde afhankelijk van beschikbaarheid, capaciteitscontroles en de vervoersvoorwaarden van Emirates. De ticketvoorwaarden zoals uiteengezet op de website van Emirates zijn van toepassing. Vliegtickets zijn niet geldig voor boekingen bij partnerluchtvaartmaatschappijen of voor gebruik in combinatie met andere producten of services. De winnaar en zijn/haar gast moeten samen reizen op dezelfde data (zowel heen- als terug). Indien een winnaar niet in staat is om de vliegtickets te gebruiken, wordt er geen alternatief in contanten versterkt. Alle reisdocumenten en visa moeten geldig zijn en aan de immigratieregels voldoen en vallen onder de verantwoordelijkheid van de winnaar en zijn/haar gast. Vliegtickets zijn exclusief toegang tot de Emirates lounges. Skywards miles zijn niet van toepassing op de vluchten. 

Deze actie is in overeenstemming met:

 • De algemene vervoersvoorwaarden van Emirates voor passagiers, bagage en reisdocumenten.
 • De algemene regels van Emirates.
 • De relevante immigratieregels voor elke passagier. 

Emirates accepteert geen aansprakelijkheid voor verliezen, claims, eisen, kosten of uitgaven die direct of indirect voortvloeien uit het gebruik van vliegtickets die op basis van deze actie worden aangeboden. De passagier is zelf verantwoordelijk voor bijkomende kosten voor extra bagage en afzonderlijk gekochte producten of diensten. De passagier moet alle toepasselijke belastingen en toeslagen betalen op het moment van reserveren. De winnaar en zijn/haar gast zijn verantwoordelijk voor alle andere kosten en uitgaven zoals reisverzekeringen.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar.
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kan Qmusic/Emirates niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend worden opgestuurd kan Qmusic/Emirates eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.
 • Het versturen van de fiets kan tot zo'n 6 weken duren.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en adres doorgegeven worden aan Emirates en aan de fiets leverancier. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie (zoals kopie paspoort, lengte voor de fiets etc). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 

5) Qmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 

6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01