Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 2 t/m donderdag 5 december 2019 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. Organisatie

De actie 'SinterKai' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

3. Verloop van het spel

Van zaterdag 22 november t/m donderdag 5 december kunnen luisteraars via www.qmusic.nl of via de Qmusic app hun verlanglijstje insturen. Elk verlanglijstje mag een maximale waarde hebben van 250 euro. Valt het lijstje hoger uit dan dit bedrag, dan maakt het lijstje geen kans op een prijs. We spelen de actie van maandag 2 t/m donderdag 5 december (alleen op werkdagen) tussen 07.00 en 19.00 uur. Elk uur wordt er één verlanglijstje op Qmusic voorgelezen door SinterKai met de bijbehorende naam. Als het jouw verlanglijstje is en je belt zelf met je opgegeven nummer binnen de gestelde tijd naar de studio via 0909-9596 (45 cent per gesprek), dan win je 250 euro. Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. Claimen in de Qmusic app

Als je te laat belt, dan krijgen andere luisteraars in de Qmusic app de mogelijkheid om het verlanglijstje alsnog te claimen. Er verschijnt een grote claim button op de SinterKai actiepagina waar je gedurende 60 seconden op kunt drukken om het verlanglijstje t.w.v. 250 euro te claimen. Uit de personen die op claim hebben gedrukt, wordt een winnaar gekozen en deze persoon wordt gebeld om alsnog het verlanglijstje te claimen. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. Aanmelden

Aanmelden voor de actie kan alleen op Qmusic.nl op de actiepagina 'SinterKai' of in de Qmusic app op de actiepagina 'SinterKai'. De tijdsperiode om aan te melden is tussen zaterdag 29 november t/m dinsdag 5 december 18.00 uur. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. Kosten voor deelname

Aanmelden voor de actie 'SinterKai' gaat via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Pas wanneer jouw verlanglijstje en naam op Qmusic wordt genoemd en je dient te bellen met de Q-studio zijn de kosten EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.

7. De prijs

De prijs is een bedrag van 250 euro voor elk verlanglijstje dat wordt genoemd op Qmusic. Winnaars, dus de luisteraars waarvan het verlanglijstje op zender genoemd is en die op tijd hebben teruggebeld met hun opgegeven telefoonnummer, ontvangen het bedrag op hun rekening, zodat zij zelf de kado's kunnen aanschaffen. Mocht er niet op tijd teruggebeld zijn, dan maakt Qmusic ditzelfde bedrag over naar de persoon die het verlanglijstje alsnog geclaimd heeft in de app. 

8. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag van 250 euro kan overmaken;
  • Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

9. Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs. 

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.  

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarsbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar. 

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement. 

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01