Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 6 januari 2020. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt dagelijks (elke werkdag) vanaf maandag 6 januari 2020. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Het Verjaardagsrad' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 

·       om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

·       personen die in de afgelopen week, 3, 6 of 12 maanden een prijs hebben gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Raadpleeg de desbetreffende actievoorwaarden van de door jou gewonnen prijs voor de duur van deze periode (link: https://qmusic.nl/acties).


4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf 6 januari 2020 (alleen op werkdagen) maken Mattie & Marieke in de uitzending elke ochtend bekend wat de verjaardagsmaand van de dag is. Luisteraars die in de gekozen maand jarig zijn kunnen bellen naar Qmusic via 0909 - 9596. Om 06.20 uur en om 8.30 uur maak je kans om het verjaardagsrad te winnen. Kom je in de uitzending dan krijg je sowieso € 100 verjaardagsgeld! Mattie en Marieke draaien aan het rad genummerd van 1 t/m 31. Blijft het rad steken op jouw daadwerkelijke verjaardag, dan heb je dubbel prijs: € 2.500 én een tweepersoons M line matras. Wanneer het rad stopt op een dag in een maand met minder dagen dan op het rad zijn aangeven, wordt er niet nog een keer gedraaid.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door te bellen met de studio. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf 6 januari 2020 dagelijks rond 06.20 uur en 8.30 uur (enkele minuten). Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. Let erop dat jouw opgegeven verjaardag bij het winnen van de hoofdprijs zal moeten worden geverifieerd voordat de prijs door Qmusic kan worden weggegeven.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Het Verjaardagsrad' gaat telefonisch. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelnemers dienen te bellen met de Q-studio (€ 0,45 pm).

7. DE PRIJS 

Als het rad niet op de verjaardag van de deelnemer stopt wint de luisteraar een bedrag van € 100,-. Als het rad op de verjaardag van de deelnemer stopt, wint de luisteraar een bedrag van € 2.500,- en een tweepersoons M line matras t.w.v. €2.898,-.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

·       Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort;

·      Het winnen van de prijs betekent uitsluitsel van overige campagnes gedurende 6 maanden.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum) van de winnaars gedeeld met M line ten behoeve van de afhandeling van de M line matrassen. M line zal deze gegevens na het bezorgen van de matrassen niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de Prijs een geldprijs betreft en een waarde heeft die hoger is dan € 449,- inclusief BTW geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de Prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst. Indien de Prijs een in natura prijs betreft, dan betaalt Qmusic de kansspelbelasting over de waarde van de prijs.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01