Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 18 april t/m dinsdag 26 april 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de shows van Qmusic. 

1.1.1      STAATSLOTERIJ

·      Speel bewust, 18+

·      Staatsloterij.nl

·      Voor het organiseren van Staatsloterij is vergunning verleend door De Kansspelautoriteit.  

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 18 april t/m dinsdag 26 april 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd in afstemming met de Nederlandse Loterij deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste drie (3) maanden geen prijs heeft gewonnen heeft bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs;
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • personeelsleden van medewerkers van de Nederlandse Loterij;
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elk persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Het spel wordt gespeeld van maandag 18 april t/m dinsdag 26 april 2022 tussen 07.00 -19.00 uur (m.u.v. de Top 40 op vrijdag en zaterdag). Luisteraars die mee willen spelen met Vier Koningsdag als een Koning kunnen een gratis bericht sturen via de Qmusic app met het woord 'KONING' bij het horen van de Koningsdag helikopter. Mocht je teruggebeld worden, voldoe je aan de minimale eisen van het spel én ga je akkoord met de actievoorwaarden en de aanvullende actievoorwaarden die op de site vermeldt staan, en kom je in de uitzending, dan win je een Straat Staatsloten voor de Koningsdagtrekking. Daarmee maak je kans op de Kroonprijs van 20 jaar lang, €250.000,- per jaar (belastingvrij). Alle on-air winnaars + online winnaar maken kans op de hoofdprijs: samen met 2 vriend(inn)en Koningsdag vieren als een Koning. Dat wil zeggen dat jullie de dag starten in een kasteel, daar koninklijk gaan lunchen. Vervolgens worden jullie in een privé helikopter naar 3 Koningsdagfestivals gevlogen (in Amsterdam, Rotterdam en Arnhem). Zodra jullie uitgefeest zijn, overnachten jullie in het kasteel als echte Koningen. De hoofdprijswinnaar wordt dinsdag 26 april bij Domien Verschuuren (16.00-19.00 uur) bekend gemaakt.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief.

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door het woord KONING te sturen in een gratis bericht via de Qmusic app bij het horen van de Koningsdag helikopter.  Deelnemers kunnen per speelronde appen om voor die specifieke speelronde van de actie kans te maken om geselecteerd te worden voor Vier Koningsdag als een Koning. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten. Online is er bovendien een extra winkans. Door het formulier onderaan de actiepagina tussen 15 april en 26 april 16.00 uur in te vullen, maak je kans op een Straat Koningsdagloten. Bovendien ding je mee voor de hoofdprijs. Je kan door het aanvinken van de checkbox ervoor kiezen dat Staatsloterij jouw contactgegeven (voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) eenmalig gebruikt om jou een relevante telefonische aanbieding te doen. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Vier Koningsdag als een Koning’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Ook deelname via de actiepagina (extra kans) zitten geen kosten aan verbonden.

6. DE PRIJS 

Elke winnaar wint sowieso een Straat Koningsdagloten t.w.v. € 175,-. (10 loten met de eindcijfers 0 t/m 9), waarmee je kans maakt op de Kroonprijs van 20 jaar lang, €250.000,- per jaar. Belastingvrij.

De Koningsdagloten worden aangetekend (fysiek) verstuurd. Qmusic en Staatsloterij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending. Elke winnaar (radio + online) maakt kans op de hoofdprijs. Deze bestaat uit, samen met 2 vrienden:

·      Lunchen in kasteel De Vanenburg (Putten);

·      Met een privé helikopter worden jullie naar 3 Koningsdagfestivals gebracht: het Foute Oranje Feest (Arnhem), Kingsland Festival (Amsterdam) en Kingsland Festival (Rotterdam);

·      Na de festivals bezocht te hebben worden jullie met een luxe taxibusje teruggebracht naar het kasteel waar jullie die nacht verblijven;

·      3 luxe kamers in Kasteel De Vanenburg (Putten) inclusief ontbijt.

De totale waarde hiervan bedraagt € 5.880,50,-.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

•          Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

•          De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

•          Op Koningsdag zal er een contentmaker vanuit Staatsloterij meegaan om beeldmateriaal, waaronder videobeelden, te maken van de winnaar van de hoofdprijs en zijn/haar 2 introducés tijdens de verschillende activiteiten. Het beeldmateriaal kan voor commerciële doeleinden worden ingezet op de verschillende (social)kanalen van Staatsloterij en Qmusic. Met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de hoofdprijswinnaar en 2 introducés zullen zij herkenbaar in beeld worden gebracht. De uitdrukkelijke schriftelijke toestemming worden door de hoofdprijswinnaar en de 2 introducés gegeven door op de dag zelf eerst een Quitclaim te tekenen alvorens de activiteiten, zoals deze bij ‘De Prijs’ omschreven staat, uitgevoerd zullen gaan worden.

•          De privé helikopter kan een maximum gewicht vervoeren. Belangrijk is dat de hoofprijswinnaar en zijn 2 introducés samen niet meer dan 300 kilogram wegen. Hier dient rekening mee gehouden te worden door de winnaar bij de keuze van de 2 introducés.

•          Alle on-air winnaars dienen hun persoonsgegevens zoals adres en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Staatsloterij de loten aangetekend (fysiek) kan versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is.

•          Staatsloterij spant zich in om de prijs voor 27 april 2022 te verzenden.

•          Indien Staatsloterij de Koningsdagloten verstuurt, deelt Qmusic enkel de nodige gegevens van de winnaars met als doel het tijdig verstrekken van de prijs.

•          De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met de Koningsdagloten ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of Staatsloterij.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

De naam van hoofdprijswinnaar en zijn/haar 2 introducés en beeld- en/of geluidsmateriaal, waarop hoofdprijswinnaar en/of introducés herkenbaar in beeld zijn gebracht, kan worden gebruikt door Qmusic en Staatsloterij voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar 2 introducés geven uitdrukkelijk schriftelijk toestemming aan Qmusic en Staatsloterij om de beeldopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te bewerken en te exploiteren ongeacht conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar 2 introducés hebben in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. Hoofdprijswinnaar en zijn/haar 2 introducés stemmen door het ondertekenen van in Artikel 7 van deze Actievoorwaarden genoemde Quitclaim in met het gebruiken van zijn of haar naam en/of beeld- en/of geluidsmateriaal bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en ten tweede om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

3) Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met Nederlandse Loterij ten behoeve van de afhandeling van de Koningsdagloten. Nederlandse Loterij zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de loten niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

7) Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.  

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland B.V.  T.a.v. Programma-afdeling  DE KAUWGOMBALLENFABRIEK  PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D  1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl  KvK 32039594  BTW NL 0079.09.305.B.01