Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 11 t/m vrijdag 22 juli 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt dagelijks (elke werkdag) van maandag 11 t/m vrijdag 22 juli 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Vier op een rij' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van M line matrassen. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

·       bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 

·       om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

·       personeelsleden en medewerkers van Qmusic en M line; 

·       hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 

·       elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is;

·       personen die in de afgelopen week, 3, 6 of 12 maanden een prijs hebben gewonnen bij Qmusic door deelname aan de één door haar georganiseerde spellen. Raadpleeg de desbetreffende actievoorwaarden van de door jou gewonnen prijs voor de duur van deze periode (link: https://qmusic.nl/acties).

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van maandag 11 juli t/m vrijdag 22 juli kunnen luisteraars bij Mattie & Marieke meespelen met Vier op een rij. Na een oproep van Mattie & Marieke kunnen luisteraars naar de studio bellen. 1 luisteraar wordt willekeurig geselecteerd en komt in de uitzending terecht. De luisteraar krijgt 4 woorden te horen. Bij ieder woord moet de luisteraar zijn/haar eerste associatie uitspreken. Terwijl de luisteraar dit doet staat Marieke (of bij afwezigheid van Marieke een ander teamlid) buiten de studio te wachten. Zij hoort de associaties van de luisteraar niet. Wanneer Marieke terug in de studio is krijgt zij dezelfde 4 woorden te horen. Ook zij moet haar associaties uitspreken. Let op: tijdens het tweede deel van het spel (het deel van de uitzending waarbij Marieke of een ander teamlid de antwoorden gaat geven) mag je als kandidaat geen hints of verwijzingen geven aan de persoon met wie jij het spel speelt. Komen alle vier de associaties met elkaar overeen? Dan wint de luisteraar €2.500,- en een 2 persoons M line matras. Zijn er geen of 3 associaties goed dan krijgt de luisteraar niets.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door te bellen (€ 0,45 pm) met de Q-studio zodra Mattie & Marieke de oproep op zender gedaan hebben. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Vier op een rij' gaat telefonisch. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Deelnemers dienen te bellen met de Q-studio (€ 0,45 pm).

7. DE PRIJS 

Als alle 4 de associaties van de deelnemer en Marieke overeenkomen dan wint de deelnemer een bedrag van € 2.500,- en een tweepersoons M line matras t.w.v. €2.898,-.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

·       Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;

·       De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;

·       De winnaar dient zijn/haar bankgegevens op te geven, zodat Qmusic het bedrag kan overmaken;

·       Het bedrag wordt binnen 4 weken op de rekening van de winnaar gestort.

·       De winnaar gegevens worden met M line gedeeld voor de afhandeling van de matrassen. M line neemt binnen 2 weken per mail contact op met de winnaar.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonlijke gegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonlijke gegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, adresgegevens, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum) van de winnaars gedeeld met M line ten behoeve van de afhandeling van de M line matrassen. M line zal deze gegevens na het bezorgen van de matrassen niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01