Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf maandag 06 t/m donderdag 09 december 2021. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  in samenwerking met:

 • The Walt Disney Company, gevestigd en kantoorhoudende te (1101 AX) Amsterdam (hierna “Disney+”).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De actie is een Promotioneel Kansspel ter promotie van Disney+ jaarabonnementen.

1.4 De Actie loopt vanaf maandag 06 t/m donderdag 09 december 2021 op Qmusic, in de middagshow van Domien. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft;
 • een geldig adres in Nederland heeft (i.v.m. de prijs - een Christmas Home Make Over);
 • 18 jaar of ouder is.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van Disney;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 06 december t/m donderdag 09 december 2021 maak je bij Domien kans op een unieke Kerstprijs. Hoe kun je winnen? Domien laat een soundtrack horen en vraagt uit welke bekende Disney (kerst)film het nummer komt. Je kunt je antwoord sturen via een bericht in de Qmusic app. Heb je het goed en kom je op de radio? Dan win je een jaarabonnement op Disney+ en een Christmas Home Make Over (zie sectie 6. De Prijs).

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door een bericht te sturen in de Qmusic app. Kom je in de uitzending met het goede antwoord? Dan win je de dagprijs. Deelnemen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Win een Christmas Home Make Over’ gaat via Qmusic.nl of de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 

6. DE PRIJS 

De dagprijs (4x) is een jaarabonnement Disney+ en een Christmas Home Make Over.

De Christmas Home Make Over houdt in:

- Een versierde kerstboom en kerstverlichting in huis; 
- 2 kersttruien of huispakken;
- Flatscreen tv;
- Home cinema set;
- Sterrendiner voor 2 bij je thuis.    

Dit wordt geheel verzorgd bij jou thuis allemaal geregeld. Disney+ zal hiervoor een afspraak maken met de winnaars voor een geschikt moment.  

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • Qmusic, noch Disney, is niet aansprakelijk als de hoofdprijs geen doorgang kan vinden vanwege door de overheid opgelegde maatregelen omtrent corona/covid-19. In dat geval heb je geen recht op een alternatieve prijs. Mocht de prijs verplaatst kunnen worden, houd je het recht op de gewonnen prijs voor een later moment.
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens op te geven (NAWE), zodat de hoofdprijs geregeld kan worden.
 • Deze gegevens zullen – met als doel de prijs te kunnen overhandigen – gedeeld worden met Disney+.
 • De winnaar dient ergens in de periode na de campagne (09 december) en tussen kerst beschikbaar te zijn om de event managers binnen te laten voor het optuigen van de Christmas Home Make Over. Hier zal separaat een afspraak voor gemaakt worden met de winnaars.
 • De code voor het Disney+ abonnement zal gedeeld worden vanuit Qmusic.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. Dit bedrag wordt dus niet ingehouden op de door de deelnemer gewonnen prijs.

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01