Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf woensdag 24 maart t/m donderdag 01 april online op Qmusic.nl en vanaf maandag 29 maart 2021 tot en met donderdag 01 april 2021 on air. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

Bavaria, onderdeel van Royal Swinkels Family Brewers, gevestigd en kantoorhoudende te (5737 RV) Lieshout aan De Stater 1 (hierna “Bavaria”).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Prijsvragen en Spellen van het Ministerie van Justitie (on air) en met de Gedragscode  Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie (online).

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie on air is een Prijsvraag welke jureerbaar is. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe Bavaria 0.0. De actie online is een Promotioneel Kansspel ter promotie van de nieuwe Bavaria 0.0.

1.4 De Actie loopt vanaf woensdag 24 maart t/m donderdag 01 april 2021 online op Qmusic.nl. En vanaf maandag 29 maart t/m donderdag 01 april 2021 on air. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van Bavaria;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf woensdag 24 maart 2021 kun je via Qmusic.nl en de Qmusic app meedoen aan een online quiz voor ‘Zo. Als. Bij Domien.’ Hier moet je via audiofragmenten het origineel kunnen onderscheiden. Onder alle goede antwoorden wordt een krankzinnige Bavaria 0.0 proeverij verloot.

Vanaf maandag 29 maart t/m donderdag 01 april 2021 wordt hier on air aan toegevoegd. Domien zal in zijn programma iedere dag een ander audiofragment laten horen. Kun jij dit fragment goed nadoen? Stuur jouw imitatie dan middels een voice bericht naar de Qmusic app. Deed jij de imitatie volgens Domien het beste? Dan win je een krankzinnige Bavaria 0.0 proeverij voor twee personen ter land, ter zee of in de lucht. De keuze is aan de luisteraar. Zie sectie 6 prijs.

Is jouw imitatie niet de winnende, maar volgens Domien wel opvallend genoeg om te benoemen of te laten horen? Dan maak je iedere dag kans op 5x een strooiprijs: Een Bavaria 0.0% proefpakket.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan dus zowel online als on air. Voor de online quiz kun je meedoen via Qmusic.nl of de Qmusic app. On air kun je meedoen door een voice bericht te sturen in de Qmusic app.

Aanmelden kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden. 

Optioneel kun je ermee instemmen dat voornaam en mailadres voor campagnedoeleinde gedeeld worden met Bavaria. Daarom wordt er aan de online actie een optie tot opt-in voor Bavaria toegevoegd. Indien deze aangevinkt wordt, stem je ermee in dat contactgegevens (beperkt zich tot naam en emailadres) voor andere doeleinden, zoals een nieuwsbrief of het benaderen met een promotie, gebruikt mogen worden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname voor de actie ‘Zo. Als. Bij Domien’ – zowel online als on air niet. Na inzending in de Qmusic app, zal er telefonisch contact worden opgenomen. Na het insturen van de online quiz antwoorden, zal er per mail contact worden opgenomen.

6. DE PRIJS 

De prijs is opgedeeld in hoofdprijzen en strooiprijzen. 

 • On air: iedere dag 1x een hoofdprijs te weten een krankzinnige Bavaria 0.0 proeverij voor twee personen.
  Naar keuze van de winnaar vindt dit plaats:
  - Te land: een driving experience. Je rijdt zelf onder meer in een Porsche 911 en een Formule RP1. Bovendien laten de beste driftcoureurs van Nederland je een rondje meerijden over Circuit Zandvoort! Cadeaubon is 1 jaar geldig. 
  - Ter zee: e-Foiling. Surfen boven het water op een elektrisch aangedreven surfboard. Ervaar het gevoel van een vliegende vis boven het water van de Nieuwe Meer (Amsterdam). Cadeaubon is 1 jaar geldig.* 
  - In de lucht: tandemsprong vanuit een luchtballon. Op 300 meter hoogte een proeverij. En daarna mag je uit de luchtballon springen. Let's fly. De luchtballon heeft nauwelijks snelheid en dat maakt de sprong extra sensationeel. Cadeaubon is 1 jaar geldig.**
 • On air: iedere dag 5x een strooiprijs te weten een Bavaria 0.0% proefpakket.
 • Online: 1x een hoofdprijs te weten een krankzinnige Bavaria 0.0 proeverij. Naar keuze van de winnaar vindt dit plaats te land, ter zee of in de lucht. Zie hierboven.

Deelname aan een krankzinnige proeverij en het betreden van bijbehorende locaties is vrijwillig en op eigen risico. Deelnemer dient zelf zorg te dragen om de cadeaubon in te ruilen voor de verloopdatum. De duur van die periode is hierboven omschreven. Doorgang van de activiteiten is afhankelijk van de huidige maatregelen. 

* Deelnemer is op de hoogte dat er sprake is van deelname aan een activiteit met een aanzienlijk verhoogd risico dat vaak niet wordt gedekt door de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering. Indien gewenst, dient de deelnemer zelf zorg te dragen voor de juiste verzekering.

** Het gewicht van de persoon mag, inclusief kleding, maximaal 85 kilo bedragen. Met de huidige maatregelen zijn er nog geen luchtballonvaarten. 

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • De winnaar dient zijn/haar adresgegevens op te geven, zodat de gewonnen prijs opgestuurd kan worden.
 • De winnaar dient ermee in te stemmen dat zijn/haar NAW-gegevens gedeeld worden met Bavaria met als doel de prijsafhandeling te kunnen doen.
 • De prijs wordt uiterlijk binnen 5 weken toegestuurd. 

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventueel aanvullende informatie (zoals je adres). Overige data kan enkel verwerkt en gedeeld worden m.b.t. de opt-in (naam en mailadres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreeks afdragen aan de Belastingdienst.  

7) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling 

DE KAUWGOMBALLENFABRIEK 

PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 

1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

BRONVERMELDING QUIZVRAGEN

Instagram Robert ten Brink, Instagram Ricardo Das, YouTube, CNBC Television, Good Morning Britain