PRIVACY & COOKIESTATEMENT

ALGEMEEN

Dit privacy- en cookiestatement is van toepassing op alle websites, (mobiele) applicaties, producten en diensten ("Diensten") die worden aangeboden door de besloten vennootschap Q-music Nederland B.V., statutair gevestigd te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10d ("Qmusic"), en aan haar gelieerde ondernemingen Qmusic. Qmusic is een onderdeel van DPG Media B.V., een internationaal opererende uitgever. De ICT werkzaamheden van DPG Media B.V. worden grotendeels centraal uitgevoerd en beheerd op de hoofdvestiging van DPG Media in Kobbegem, België. Veel van de persoonsgegevens in beheer van Qmusic worden daar opgeslagen en beheerd. Persoonlijke gegevens van gebruikers van de producten en diensten van Qmusic worden zorgvuldig behandeld en beveiligd.

In dit statement geven wij aan welke informatie wij zullen verzamelen en hoe we die informatie zullen gebruiken. Qmusic respecteert de privacy van de gebruikers van de Diensten. Qmusic houdt zich aan de bepalingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige privacy wet- en regelgeving.

Alle gegevens die Qmusic al dan niet via haar website(s) verzamelt, worden vertrouwelijk en met grote zorg behandeld. Opslag en doorgifte daarvan wordt door Qmusic zo goed mogelijk beveiligd met afdoende en daartoe gebruikelijke technieken.

DEFINITIES

Persoonsgegevens: Alle gegevens waarmee een natuurlijke persoon geïdentificeerd zou (kunnen) worden.
Verantwoordelijke: Q-music Nederland B.V.
Cookies: Kleine tekstbestanden die tijdens een bezoek aan de website op een computer, smartphone of tablet worden opgeslagen en onder meer worden gebruikt om een gebruiker te herkennen of een website beter te laten functioneren.

INHOUD
A. Privacy
1. Het verwerken van persoonsgegevens.
2. Aan wie kan Qmusic gegevens verstrekken?
3. Is Qmusic verantwoordelijk voor andere websites?
4. Welke rechten heb je?
5. Wat is er specifiek aan de website van Qmusic?

B. Cookies
6. Wat doen Cookies en vergelijkbare technologieën?
7. Welke Cookies gebruikt Qmusic?
8. Hoe kan je het gebruik van Cookies weigeren en opgeslagen Cookies verwijderen?

C. Algemeen
9. Kan dit privacy- en cookiestatement worden gewijzigd?
10. Waar kunt je terecht voor vragen en verzoeken?
11. Diversen

A. PRIVACY

1. Het verwerken van persoonsgegevens

Qmusic maakt onderscheid tussen actief en passief verstrekte gegevens. Passief verstrekte gegevens zijn gegevens die je aan beheerders van websites verstrekt zonder dat je je daar misschien bewust van bent. Wanneer je een website van Qmusic bezoekt, registreren we een aantal technische gegevens zoals het IP-adres van je computer, het besturingssysteem dat je gebruikt, de internet browser waarmee je surft, de laatste internetpagina die je hebt bezocht voordat je op de websites kwam en de pagina's die je binnen de websites bezoekt.

Daarnaast verzamelen en verwerken we gegevens die je actief aan ons verstrekt. Hiervan is alleen sprake als je een profiel aanmaakt of als je een e-mail aan ons stuurt. Wij verzamelen en verwerken de volgende categorieën van persoonsgegevens. 

-  naam;
-  contactgegevens;
-  overige persoonsgegevens die je kunt invullen als je een profiel aanmaakt (voor het aanmaken van een profiel zijn deze gegevens echter niet allemaal verplicht);
- persoonsgegevens over je gedrag op de website.

Ben je jonger dan 16 jaar?

Als je jonger bent dan 16 jaar mag je slechts persoonsgegevens aan Qmusic verstrekken als je daarvoor toestemming hebt gekregen van een van je ouders of een wettelijk vertegenwoordiger die het privacy- en cookiestatement heeft gelezen.

Als je er van overtuigd bent dat Qmusic zonder ouderlijke toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@qmusic.nl zodat deze informatie kan worden verwijderd.

De persoonsgegevens die je actief aan Qmusic verstrekt worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

- om onze diensten aan je te verlenen;
- om een administratie bij te houden van alle bezoekers die een profiel aanmaken;
- om contact met je te onderhouden over of in het kader van de websites en onze diensten;
- om je op verzoek een nieuwsbrief toe te sturen;
- om fraude en misbruik te voorkomen;
- om deelname mogelijk te maken aan eventuele acties;
- indien je daarvoor ondubbelzinnige toestemming hebt gegeven, om je te informeren over huidige en toekomstige producten of diensten (opt-in).

2. Aan wie kan Qmusic gegevens verstrekken?

Qmusic zal jouw gegevens niet aan derden beschikbaar stellen, tenzij er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag in samenwerking met een derde partij of zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

Als er sprake is van een bijzondere actie of prijsvraag maken wij dit altijd op voorhand bekend zodat u de keuze heeft deel te nemen of niet. Onze werknemers en met ons samenwerkende derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van je gegevens te respecteren.

Daarnaast kunnen wij informatie die wij via comScore verzamelen ook verstrekken ten behoeve van onderzoeken waaraan Qmusic deelneemt, zoals Nationaal Luisteronderzoek. Hiervoor gebruiken wij cookies, tags/beacons en JavaScript zodat wij de browser kunnen herkennen en op die manier het aantal bezoekers aan onze website kunnen meten.

De website van Qmusic bevat scripts en plaatst ook cookies van de DPG Media B.V. Hierdoor kunnen je gegevens worden gecombineerd met gegevens van dochtermaatschappijen van de DPG Media B.V. om advertenties en onze producten en diensten beter af te kunnen stemmen op jouw interesses. Op basis van de gecombineerde gegevens worden segmenten samengesteld ten behoeve van adverteerders. Adverteerders kunnen dan gericht advertenties tonen aan bepaalde groepen voor hen interessante bezoekers. Gegevens over individueel bezoekgedrag of andere persoonsgegevens worden nooit gedeeld met adverteerders of andere derden. Het privacy statement van DPG Media (https://www.dpgmedia.nl/privacy) is van toepassing op deze gecombineerde gegevens.

3. Is Qmusic verantwoordelijk voor andere websites?

Een aantal van onze diensten bieden we aan in samenwerking met andere websites. Persoonsgegevens die u verstrekt op die sites, worden mogelijk naar de Qmusic website gestuurd, zodat u van de betreffende dienst kunt gebruik maken. We verwerken deze gegevens in overeenstemming met dit privacy- en cookiestatement. De websites waarmee wordt samengewerkt hebben mogelijk een eigen privacy beleid. We raden je aan ook dat beleid grondig te bestuderen. Qmusic kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (de inhoud van) dergelijke websites en is in geen geval aansprakelijk voor schade als gevolg van het gebruik daarvan.

4. Welke rechten heb je?

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een gespecificeerd verzoek tot Qmusic richten om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Hiervoor kan je het formulier op de volgende pagina gebruiken:
https://consumentenrecht.dpgmedia.net/nl.
Als je een vraag of verzoek hebt dat niet via het formulier kan worden ingediend kan je een mail sturen naar info@qmusic.nl.

Qmusic zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie verzoek reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Qmusic de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. Qmusic stuurt je na uitvoering van een verzoek tot verwijdering een bevestigingsbericht. Indien Qmusic de betreffende persoonsgegevens (gedeeltelijk) niet heeft verwijderd, stuurt Qmusic jou een bericht waarin zij toelicht waarom niet (volledig) aan het verzoek kon worden voldaan.

Indien Qmusic niet of niet volledig kan vaststellen op welke persoonsgegevens een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering betrekking heeft, kan Qmusic je vragen om zijn verzoek (nader) te specificeren. De uitvoering van het verzoek wordt dan opgeschort op totdat je de (nadere) specificatie heeft verstrekt.

5. Wat is er specifiek aan de website van Qmusic?

a) Aanmaken Q-member profiel.
Om optimaal gebruik te kunnen maken van de features op Qmusic.nl kun je een profiel aanmaken. Op die manier wordt je 'Q-member'.
Je hebt eveneens de mogelijkheid om in te loggen via Facebook. Op die manier halen wij een aantal persoonlijke gegevens via je Facebook-profiel binnen voor uw Q-member profiel. Indien je geen Facebookprofiel hebt, kan je ook gewoon een profiel aanmaken door het invullen van de gegevens op het formulier. De gegevens met een * zijn verplicht en noodzakelijk om van alle features op de website(s) gebruik te maken.
Verder biedt de website je ook de mogelijkheid om een aantal andere gegevens in te voeren, zoals jouw muziekvoorkeur. Dit is niet verplicht , maar wij vinden het belangrijk te weten wat jouw voorkeuren en interesses zijn. Op die manier kunnen we je nog meer gerichte informatie aanbieden en kan je ten volle gebruik maken van de vele mogelijkheden die de website je biedt. Houd er rekening mee dat jouw profiel ook kan bekeken worden door andere bezoekers van de website. Op deze manier krijgen ze ook de mogelijkheid om je als vriend toe te voegen. Je zal op Qmusic.nl ook kunnen aangeven op welke locatie je zich bevindt. Op die manier kunnen wij aan iedere Q-member laten weten welke andere Q-members zich in hun buurt bevinden.

b) Linken aan Twitter en Facebook
Het is mogelijk om jouw Q-member profiel te linken aan jouw Twitter-account en Facebook-account. Op die manier kunnen we leuke tweets op jouw feed posten en verschijnen jouw activiteiten op Qmusic.nl ook op Twitter en Facebook. Verder krijgt je ook de mogelijkheid om uw telefoonnummer en e-mail adres op te geven zodat we jouw leuke berichten kunnen sturen. Meer info vindt je op de invulpagina's zelf.

c) Beëindigen Q-membership
Je hebt het recht om uw account op Qmusic.nl te allen tijde te beëindigen. Ten aanzien van de bezoekers van de website verdwijnt dan de mogelijkheid de inhoud van jouw profiel te raadplegen, met uitzondering van de inhoud die door andere gebruikers werd overgenomen en/of bewerkt. Houdt er ook rekening mee dat het beëindigen van jouw account impliceert dat je niet langer gebruikt zult kunnen maken van verschillende features op Qmusic.nl. Persoonsgegevens bij inactieve profielen worden verwijderd na een periode van 5 jaar.

B. COOKIES

6. Wat doen Cookies en vergelijkbare technologieën?

Cookies zijn kleine bestandjes die door de websites die je bezoekt op uw computer, smartphone of tablet geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan de website www.Qmusic.nl Cookies opgeslagen, zodat je bij een volgend bezoek als gebruiker wordt herkend. Daarmee stel je Qmusic in staat informatie over jouw gebruik van deze website en van andere websites te verzamelen. Voor zover Qmusic met behulp van Cookies Persoonsgegevens verzamelt, verwerkt Qmusic die conform de bepalingen van dit privacy- en cookiestatement en de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

7.Welke Cookies gebruikt Qmusic?

Qmusic maakt op al haar websites gebruik van cookies. Er zijn verschillende soorten Cookies. In sommige gevallen worden Cookies automatisch verwijderd als je jouw browser afsluit, in andere gevallen blijven deze Cookies langer bewaard en kunnen zij ook bij een volgend bezoek aan de website worden uitgelezen.

Qmusic plaatst functionele, first party Cookies. Deze Cookies zijn gemaakt door of voor Qmusic, worden door Qmusic op jouw computer, smartphone of tablet opgeslagen en alleen Qmusic heeft toegang tot deze Cookies en de informatie die door middel van de Cookies wordt verzameld. Functionele Cookies worden door Qmusic bijvoorbeeld gebruikt om je taalinstellingen te onthouden of om te zorgen dat je niet te vaak dezelfde advertentie te zien krijgt.

In de Qmusic app kan gebruik gemaakt worden van beacon-technologie ten behoeve van het sturen van relevante berichten tijdens Qmusic events. Bij het gebruik van de Qmusic app ga je akkoord met de beacontracking.

Daarnaast maakt Qmusic gebruik van (third party) Analytische Cookies om het gebruik van de website te analyseren. Diensten als Google Analytics plaatsen Cookies op jouw computer, die gebruikt worden om op geaggregeerd niveau rapportages te maken over hoe bezoekers de website gebruiken. Dit stelt Qmusic in staat haar website aan te passen aan de voorkeuren van de bezoekers. Voorts maakt Qmusic gebruik van de Sociale media Cookies van sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+. Dat gebeurt via de buttons van deze diensten die je op de website ziet om de content te promoten ("vind ik leuk") of te delen ("tweet"). Daarnaast vindt dit gebruik plaats wanneer een Q-member-account gekoppeld wordt aan een Facebook-profiel.

Voorts kunnen de third party cookies gebruikt worden om luisteraars en bezoekers elders te retargeten. Voor zover sprake is van de verwerking van persoonsgegevens van derden is het raadzaam tevens de privacy verklaringen van deze derden te raadplegen.

8. Hoe kan je het gebruik van Cookies weigeren en opgeslagen Cookies verwijderen?

Je kunt jouw browser zo instellen dat je tijdens jouw volgende gebruik van de websites van Qmusic geen nieuwe Cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser; raadpleeg eventueel de help functie van jouw browser. Daar kun je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste Cookies kunt verwijderen.
NB: als je helemaal geen Cookies meer wenst te ontvangen, dient je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers die je gebruikt. Als je Cookies weigert en/of verwijdert kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de websites of dat je geen toegang hebt tot (onderdelen van) de websites. Na het uitschakelen van Cookies blijf je overigens wel advertenties zien, maar die zijn dan niet afgestemd op jouw eerdere gebruik van de websites. Voor meer informatie over cookies en privacy: http://www.youronlinechoices.eu/

C. ALGEMEEN

9. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Qmusic behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy- en cookiestatement. Check daarom regelmatig het privacy- en cookiestatement voor eventuele aanpassingen.

10. Waar kun je terecht voor vragen en verzoeken?

Als je vragen of verzoeken hebt over of met betrekking op het privacy- en cookiestatement van Qmusic, kun je ons bereiken op volgend adres:
Q-music Nederland B.V.
Paul van Vlissingenstraat 10D
1096 BK Amsterdam

E-mail: info@Qmusic.nl
Telefoon: 020-7970500

Je kunt ook contact opnemen met de Data Protection Officer (DPO) van DPG Media B.V. voor vragen of klachten over je gegevens en de bescherming van uw privacy via privacy@dpgmedia.nl.

11. Diversen

Op dit privacy- en cookiestatement is Nederlands recht van toepassing. Geschillen met betrekking tot dit privacy- en cookiestatement vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de hoven en rechtbanken te Amsterdam.

Versie: 23 september 2019