Uiteraard vindt dit optreden geheel volgens de geldende coronamaatregelen plaats. Om alles goed te laten verlopen, willen we je vragen vooraf deze informatie goed te lezen. 

  • We houden ons aan de maatregelen van de overheid i.v.m. het coronavirus.
  • Een winnaar mag één persoon meenemen.
  • Zorg dat je beiden een geldige legitimatie meeneemt.
  • Zorg dat je beiden in het bezit bent van een geldige QR code. Deze worden gescand bij de entree. Indien er geen geldige QR code aanwezig is kunnen we je geen toegang verlenen tot de Qube. Een geldige QR code kan zijn een vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs.
  • Ben je ziek of heb je (beginnende) verschijnselen die duiden op het coronavirus? Dan kunnen we je helaas niet toelaten in onze Qube. Meld je dan af.
  • We kunnen steekproefsgewijs temperatuurchecks doen bij binnenkomst. Qmusic behoudt zich het recht voor iemand te weigeren.