Media:Tijd is een dagboekonderzoek waarin gedetailleerde informatie over het mediagebruik in Nederland wordt verzameld. Voor het onderzoek hielden bijna drieduizend Nederlanders van 13 jaar en ouder gedurende een week minutieus bij hoe zij hun tijd spendeerden. Het onderzoek is eerder in 2013 en 2015 uitgevoerd.

Nederlander besteedt 8 uur en 23 minuten per dag aan media

Hoewel het medialandschap sterk in verandering is, blijft de tijd die Nederlanders aan media besteden vrijwel gelijk. In 2018 komt de totale mediatijd uit op 8 uur en 23 minuten. Dat is ongeveer evenveel als in 2015. Gelet op alle veranderingen, is deze stabiele mediatijd op zijn minst opmerkelijk te noemen. Ten opzichte van drie jaar geleden is er weinig veranderd aan hoe Nederlanders de dag indelen. Slapen/rusten blijft de grootste tijdbesteding, gemiddeld 8 uur en 49 minuten.

Van de totale mediatijd gaat het grootste deel naar kijken en luisteren, evenals in 2013 en 2015

Meer informatie over Media:Tijd is te vinden in de brochure. In hoofdstuk 2 (pag. 12 t/m 15) wordt ingezoomd op luisteren.

Bestand: Brochure Media:Tijd 2018

Bron: RAB