Relevantie en regioniveau zijn key

Ruim de helft van de Nederlanders (51%) vindt het positief als regionale kenmerken terug te zien zijn in reclame. Hoewel regionale kenmerken zeker van toegevoegde waarde zijn voor een geadverteerd product, is het succes afhankelijk van de executie van de reclame. Zo moet de link met de regio relevant zijn én afgestemd op het juiste regioniveau. De veilige keuze voor adverteerders blijft daardoor een reclame met landelijke insteek, ook bij regionale targeting. Dat blijkt uit nationaal representatief onderzoek van DPG Media, Qmusic en Mediabrands Marketing Sciences, waarin gebruik is gemaakt van deskresearch, kwalitatief en kwantitatief onderzoek.

Uniek en waardevol onderzoek

DPG Media heeft veel lokale merken, waardoor het mogelijk is om regionaal te adverteren. Met de komst van digitale audio is dat voor Qmusic ook mogelijk. Steeds vaker kregen wij dan ook vragen van adverteerders over regionale kenmerken in reclame. Uit deskresearch blijkt dat er nog maar weinig onderzoek gedaan is naar het effect van regionale invloeden. Om toegevoegde waarde te bieden is Qmusic in samenwerking met DPG Media en Mediabrands Marketing Sciences uniek onderzoek gedaan naar het effect van regionale kenmerken op de perceptie van merken en reclame.

Hoe dichterbij, hoe relevanter

De definitie van ‘regio’ speelt een belangrijke rol: hoe dichterbij, hoe sterker de connectie. Zo is het beter om een reclame te richten op de eigen woonwijk dan op bijvoorbeeld de provincie. De uiting van een product met een sterke link naar de regio is daardoor effectiever wanneer de uiting op deze regio is afgestemd.

Dennis Hoogervorst, Manager B2B Research & Insights bij DPG Media: “Het idee van een lokale campagne voor een landelijk merk spreekt aan, maar wees alert dat ‘mijn regio’ heel beperkt kan zijn. Sommige respondenten identificeren zich bijvoorbeeld niet met Overijssel, maar wel met Twente, Salland of Zwolle. Zorg er dus voor dat de regio zo beperkt, maar ook zo herkenbaar mogelijk blijft.”

Regionale kenmerken zorgen voor herkenning

Ondanks dat het lastig is om de regio af te bakenen, is bijna de helft van de Nederlanders (45%) ervan overtuigd dat een reclame hem of haar meer aanspreekt als deze regionaal is ingestoken. Daarnaast zou 47% het leuk vinden om vaker regionale kenmerken terug te zien in campagnes. Nederlanders zijn over het algemeen namelijk trots op hun eigen regio en de producten en kenmerken die daarbij horen. Het gebruik van een dialect of accent in een reclame versterkt daarnaast het gevoel van ‘thuis’.

Kenmerken uit andere regio’s werken averechts

Hoewel Nederlanders over het algemeen regionale onderwerpen evenveel waarderen als landelijke onderwerpen, worden deze uit een andere regio een stuk lager gewaardeerd. Dit is waar de risico’s liggen volgens Shirley van Stappershoef, Business Development Manager bij Qmusic: “Neem bijvoorbeeld een radiocommercial met een regionaal accent. Deze kan juist het gevoel versterken er niet bij te horen wanneer je in een andere regio bent en deze hoort. Bovendien heeft niet iedereen dezelfde binding met de regio, vanwege bijvoorbeeld een verhuizing, of met regionale kenmerken, zoals accenten. Nederlanders zijn dus wel degelijk geïnteresseerd in regionale zaken, maar de executie van de reclame vormt echt de sleutelrol.”

Meer over het onderzoek

Het onderzoek bestaat uit verschillende methodieken: deskresearch, kwalitatief onderzoek (N=15) en twee kwantitatieve onderzoeken; een Impliciete Associatietest (N=1.000) en een onderzoek waarbij verschillende campagne-uitingen met verschillende regionale kenmerken zijn voorgelegd aan de respondenten (N=1.000). De belangrijkste resultaten zijn te vinden in dit onderzoeksrapport.