Qmusic voert de actie 'Het Geluid'. De startdatum van de actie is 2 januari 2017. Gezien de aard van de actie is het onmogelijk vooraf aan te geven op welk moment de actie precies zal eindigen. De duur van de actie hangt samen met de snelheid waarbinnen Het Geluid geraden wordt. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie

De wedstrijd Het Geluid wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic.
Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van CSU.
De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie van Qmusic en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Het spel

Via Qmusic is regelmatig een geluid te horen in de actie "Het Geluid". Kandidaten kunnen raden wat dit geluid is. De kandidaat die het geluid herkent en in de mogelijkheid is gekomen dit in de uitzending kenbaar te maken tijdens het moment van het spel "Het Geluid" wint een geldprijs (zie artikel 6. De Prijs). Indien een geluid geraden is, kan het spel mogelijk een vervolg vinden met een nieuw geluid, enz. Een kandidaat krijgt in de uitzending de kans om één enkele omschrijving van het geluid te geven, meerdere antwoorden of pogingen zijn niet toegestaan. Het spel wordt van maandag t/m vrijdag ieder uur gespeeld tussen 7.00 en 19.00 uur. Bij Stephan Bouwman wordt er tussen 16 en 19 uur een superronde gespeeld. 3 kandidaten krijgen dan achter elkaar de mogelijkheid een antwoord te geven op de vraag wat Het Geluid is. Qmusic heeft het recht wijzigingen in het spelverloop door te voeren. Denk bijvoorbeeld aan het geven van 'tips' over het te raden geluid, indien dit voor een langere tijd niet geraden wordt, teneinde een winnaar te kunnen bepalen.

3. Aanmelden

Aanmelden voor Het Geluid kan op twee manieren, die beide gratis zijn. De eerste mogelijkheid is door een bericht via de Qmusic app te sturen en de tweede mogelijkheid is om ditzelfde te doen via Qmusic.nl. Het bericht dient alleen voorzien te zijn van de eigen voor- en achternaam van de deelnemer. Deelnemers hoeven slechts één enkele bericht te versturen om voor de duur van eenzelfde geluid kans te maken om geselecteerd te worden en tijdens de uitzendingen gebeld te worden om zo een oplossing van Het Geluid te geven. Elke aanmelding maakt evenveel kans bij de selectie van kandidaten. Bij het starten van een nieuw geluid dienen deelnemers zich opnieuw aan te melden.

4. Kosten voor deelname

Het versturen van een bericht via de Qmusic app of via Qmusic.nl is gratis.

5. Selectie

Er zullen regelmatig selecties plaatsvinden waarbij mogelijk meerdere kandidaten voor meerdere dagen geselecteerd kunnen worden. Indien kandidaten telefonisch niet bereikbaar blijken te zijn worden deze opnieuw toegevoegd aan de poule van berichtjes om zo opnieuw kans te maken geselecteerd te worden. Er kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

6. De prijs

Het spel kent slechts één prijs. Bij aanvang van het spel is een geluid 2.500 euro waard, bij elk fout antwoord door een kandidaat wordt dit bedrag verhoogd met ten minste 100 euro. Net zolang totdat het geluid geraden is. De kandidaat die de juiste oplossing in de uitzending laat weten wint het bedrag van dat moment. Indien er een nieuw geluid van start gaat krijgt dit ook een startwaarde van ten minste 2.500 euro en wordt ook dit bedrag bij elk fout antwoord weer verhoogd met ten minste 100 euro, enz. Genoemde bedragen zijn netto, Qmusic zal zorgdragen voor de verplichte kansspelbelasting en dit rechtstreeks afhandelen met de belastingdienst. Winnaars ontvangen hun gewonnen geldprijs binnen maximaal 60 dagen per bank. Het totale prijzengeld tijdens deze actie zal nooit hoger zijn dan 100.000 euro. Indien een geluid voor lange tijd niet geraden wordt en het maximale bedrag overschreden dreigt te worden zal het bedrag vanaf dat moment niet meer verhoogd worden bij een fout antwoord.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is, hij/zij:

  • dient 18 jaar of ouder te zijn;
  • dient in Nederland woonachtig te zijn;
  • een geldig paspoort of identiteitskaart te hebben en deze ook kan tonen;
  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.


8. Overige bepalingen

1) Het niet of gebrekkig voldoen aan één of meerdere van voormelde voorwaarden leidt tot uitsluiting van deelname en/of tot het aanduiden van een andere winnaar.

2) Door deel te nemen aan de wedstrijd, aanvaardt elke deelnemer het volledige reglement.

3) In geval van misbruiken, misleiding of bedrog behoudt Qmusic zich uitdrukkelijk het recht voor de betrokken deelnemer(s) zonder meer uit te sluiten van deze wedstrijd en/of andere wedstrijden georganiseerd door Qmusic.

4) Prijswinnaars dienen mee te werken aan radio-uitzendingen voor Qmusic en desgevraagd aan video- en fotoopnamen (in het jaar zelf als binnen de eerst komende 10 jaar).

5) De winnaar(s) dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

6) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Q-music Nederland B.V. Qmusic Nederland B.V. kan ze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden.

7) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 6 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

8) Medewerkers van Qmusic en/of medewerkers van CSU zijn uitgesloten van deelname aan deze actie.

9) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

10) Qmusic en CSU zijn niet aansprakelijk voor eventueel verlies tijdens de verzending van de prijzen.

11) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

12) Q-music Nederland B.V. behoudt zich het recht voor om bepaalde onderdelen van dit reglement te wijzigen.


Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Q-music Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01