Qmusic voert bovengenoemd radiospel van maandag 9 t/m vrijdag 20 mei 2016 op Qmusic. Op dit radiospel zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke reglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

1. Organisatie
Het radiospel 'Weg Met Je Pech' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. Dit radiospel wordt gespeeld ter promotie van de aankoopverzekering gekoppeld aan SNS Betalen. Dit reglement heeft betrekking op bovenstaand radiospel en is gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.
Qmusic respecteert de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen
Het radiospel staat open voor iedereen die:
- bij de start van de actie minstens 18 jaar is en handelingsbekwaam is;
- woonachtig is in Nederland;
- een geldig Nederlands 06-/telefoonnummer heeft;
- iets net nieuw gekocht heeft en waarvan het product alweer kapot, verloren of gestolen is. Het product dient: aangeschaft te zijn bij een (online) winkel en een een minimale waarde van 50 euro te hebben;
- als daar naar gevraagd wordt, een aankoopbon kan tonen.
- tussen 6:00-9:00 uur telefonisch bereikbaar is;
- een adres kan opgeven waar hij/zij op werkdagen tussen 8:30-9:00 uur aanwezig is en iemand van Qmusic kan ontvangen;
- mee wil werken aan een filmpje en akkoord gaat met de plaatsing van het filmpje op diverse social media kanalen van Qmusic en SNS, inclusief het intranet van SNS;
- in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;

Het radiospel staat niet open voor:
- personeelsleden en medewerkers van Qmusic en SNS;
- hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
- elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van dit spel verbonden is.

3. Verloop van het spel
Luisteraars, die iets net nieuws gekocht hebben en waarvan het product alweer kapot, verloren of gestolen is, kunnen zich tussen zaterdag 30 april en donderdag 19 mei aanmelden op Qmusic.nl voor 'Weg Met Je Pech'.
Van maandag 9 t/m vrijdag 20 mei (alleen op werkdagen) kan je tussen 6:00-9:00 uur door Mattie en Wietze worden gebeld om je pechverhaal op de radio te delen. Ben jij degene die op de radio komt, dan staat er dezelfde ochtend tussen 8.30-9.00 uur iemand bij jou voor je deur of op het werk om jou een nieuw product - het product dat je net nieuw had en alweer kapot, verloren of gestolen is – te overhandigen.
Naast de radiowinnaars zullen er ook 4 online winnaars gekozen worden. Zij komen niet op de radio, maar er worden short video's gemaakt van deze verhalen voor de website en social kanalen van Qmusic en SNS (inclusief intranet van SNS). Zij worden thuis of op het werk verrast en gefilmd. De online winnaars ontvangen, net zoals de radiowinnaars, een nieuw product.

Indien telefoonverbindingen wegvallen, enzovoort, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.
Over de beslissing, die valt tijdens het spel, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die door de dj tijdens het spel genomen wordt, is definitief.

4. Aanmelden
Aanmelding kan alleen via de volgende actiepagina http://www.qmusic.nl/acties/sns-weg-met-je-pech .

5. Kosten voor deelname
De kosten voor het deelnemen aan 'Weg Met Je Pech' is gratis. Los van eventuele internetkosten. Bij verblijf in het buitenland kunnen er roamingkosten in rekening worden gebracht.

6. Prijswinnaars
De prijs Qmusic bepaalt wie er in aanmerking komen om een prijs te winnen. Qmusic checkt deze pechverhalen en daarmee de te winnen prijs steeds vooraf bij SNS.

7. De prijs

De prijs is het nieuwe product die je overhandigd krijgt van Qmusic, mede mogelijk gemaakt door SNS. Het nieuwe product dient ter vervanging van het kapotte-, verloren- of gestolen- product.

Qmusic bepaalt de prijs en er kan geen beroep gedaan worden op een afwijkende waarde van het product en/of afwijkende merken en productspecificaties. Een prijs hoeft dus niet altijd exact overeen te komen met het oude product van de winnaar.

8. Bijkomende voorwaarden prijs
De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

• Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

• Elke prijswinnaar gaat akkoord met het uitzenden van het fragment op de radio, in vlogs, op de website en social van Qmusic en SNS en intranet SNS.

9. Overige bepalingen
1) Uitsluiting van deelname: Iedereen die kandidaat is geweest bij het spel 'Weg Met Je Pech'. Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van 3 maanden na deelname aan het spel 'Weg Met Je Pech'. Je kan dus maar één keer meespelen. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. De gegevens worden gedeeld met SNS, dit wordt alleen gedaan om prijswinnaars te kiezen. In alle andere gevallen worden de gegevens niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

4) De prijs is niet overdraagbaar.

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor contanten, diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

6) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.


Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. U ontvangt een schriftelijke reactie met eventueel een voorstel om de klacht op te lossen. Klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01