Qmusic voert bovengenoemde actie van maandag 30 mei t/m donderdag 2 juni 2022 op Qmusic. Aanmelden kan vanaf donderdag 26 mei 2022. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ’20 Minuten Challenge’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van de pizzabezorging van Domino’s:

·      Domino’s Pizza Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (3433 KL) Nieuwegein aan de Defensiedok 4 (hierna: ‘Domino’s’).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ‘Pizzabezorging van Domino’s’ op Qmusic. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op 20 weken gratis pizza’s van Domino’s en van maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni ook nog eens 500 euro (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs;
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Domino’s; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Vanaf donderdag 26 mei kun jij via Qmusic.nl en de Q-app je aanmelden via het aanmeldformulier en aangeven hoe goed jouw inschattingsvermogen is en waarom.

Indien jij uitgenodigd wordt om één van de drie dagen (maandag 30 mei, dinsdag 31 mei of woensdag 1 juni) naar de Q-studio te komen, dan neem jij het op tegen een andere deelnemer. De opdracht is om na het startsein van Domien, zo dicht mogelijk bij de 20 minuten op de knop te drukken terwijl je niks hoort en ziet. Ben jij de deelnemer die het dichtstbij de 20 minuten gedrukt heeft, dan win je 500 euro én 20 weken gratis pizza van Domino’s.

Op donderdag 2 juni maken alle luisteraars van Qmusic extra kans op 20 weken gratis pizza van Domino’s. Domien geeft op zender een startsein, wie het dichtst bij de 20 minuten PIZZA stuurt in de Q-app wint. Er worden maar liefst 3 winnaars gekozen. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie voor het actiemechanisme van maandag 30 mei t/m woensdag 1 juni kan door jouw gegevens en de bijbehorende vraag te delen via de actiepagina op Qmusic.nl of de Qmusic app. Deelnemen aan het actiemechanisme op donderdag 2 juni kan door die dag naar Domien Verschuuren (16.00 - 19.00 uur) te luisteren en te wachten totdat het startsein gegeven wordt en zo dicht mogelijk bij de 20 minuten PIZZA in te sturen middels een bericht in de Q-app.

Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, behalve als je uitgenodigd wordt om naar de Q-studio te komen om de 20 Minuten Challenge te spelen. Eventuele reis- en parkeerkosten zijn voor eigen rekening.

6. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit het winnen van 20 weken gratis pizza van Domino’s. Dit komt neer op 1 pizza per week á €10,-. De prijs wordt middels een Domino’s giftcard t.w.v. €200,- aan de winnaars uitgereikt. Deze worden digitaal per mail naar de winnaars gestuurd. Er worden in totaal 6x20 weken gratis pizza van Domino’s weggegeven, namelijk op maandag (1), dinsdag (1), woensdag (1) en donderdag (3). De winnaars van maandag, dinsdag en woensdag winnen naast de 20 weken gratis pizza van Domino’s ook nog eens €500,-. Deze wordt per bankrekening naar de winnaars overgemaakt.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens en IBAN-nummer te delen met Qmusic. Prijsafhandeling houdt in het toesturen van de Domino’s giftcard en het overmaken per bank van de eventuele €500,-.  (zie sectie 6: De Prijs).
 • We streven ernaar om de prijsafhandeling uiterlijk binnen 4 weken te doen.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01