Qmusic voert bovengenoemde actie van woensdag 8 mei 2019 t/m vrijdag 17 mei 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd in samenwerking met CONO Kaasmakers ter promotie van Beemster kaas. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van woensdag 8 mei 2019 t/m vrijdag 17 mei 2019. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

2. ORGANISATIE

De actie 'Tosti Time' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en CONO Kaasmakers; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is.


 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van woensdag 8 april 2019 t/m vrijdag 17 mei 2019 gaat Menno Barreveld op zoek naar de lekkerste tosti van Nederland. Via de actiepagina en de Q-app kunnen luisteraars hun unieke tosti-recepten met Beemster kaas met eigen verzonnen tosti naam insturen. Menno zal tijdens de actieweek van maandag 13 mei 2019 t/m donderdag 17 mei 2019 de meeste unieke tosti’s gaan proeven en op vrijdag zal hij de lekkerste tosti van Nederland kiezen. Iedere luisteraar die met zijn/haar tosti recept in de uitzending komt wint: een Beemster kaas Tosti-pakket. De uiteindelijke winnaar - die uitgeroepen wordt met de lekkerste tosti van Nederland - wint een tosti pakket, is zijn/haar tosti een maand lang verkrijgbaar bij The Tosti Club en een verzorgde lunch voor 2 personen bij The Tosti Club.

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen tussen woensdag 8 april 2019 en vrijdag 17 mei 2019 hun tosti recept  met Beemster Kaas met eigen verzonnen tosti naam in te sturen via Qmusic.nl of de Q-app.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Tosti Time' gaat via Qmusic.nl en de Q-app. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

7. DE PRIJS 

Ieder luisteraar die met zijn/haar tosti recept in de uitzending bij Menno Barreveld komt wint een Beemster kaas Tosti pakket bestaande uit een tosti apparaat en diverse Beemster kazen om thuis of op werk een tosti van te maken. De uiteindelijke winnaar, de persoon die de lekkerste tosti van Nederland heeft wint uiteraard ook het Beemster Tosti pakket, is zijn/haar tosti van 3 t/m 29 juni 2019 verkrijgbaar bij The Tosti Club en krijgt hij/zij een lunch voor 4 personen bij The Tosti Club.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Alle tosti’s dienen gemaakt te worden met één van de kazen uit het Beemster kaas assortiment. Mochten de ingestuurde recepten hier niet aan voldoen, dan maken die tosti recepten geen kans om in de uitzending te komen.
 • De winnende Tosti is verkrijgbaar van 3 juni 2019  t/m 29 juni 2019 bij The Tosti Club.
 • De lunch is voor max. 4 personen met een maximale waarde van €75,-.
 • De lunch is alleen geldig bij een van de vestigingen van The Tosti Club.
 • De lunch is geldig t/m 31 december 2019.
 • De datum van de lunch dient vooraf vastgelegd te worden in overeenstemming met Beemster kaas.
 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar.
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kan Qmusic/CONO Kaasmakers niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend worden opgestuurd kan Qmusic/CONO Kaasmakers eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement . Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en adres doorgegeven worden aan Beemster. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren.

5) Qmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV.
T.a.v. Programma-afdeling
DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl 
KvK 32039594
BTW NL 0079.09.305.B.01