Qmusic voert bovengenoemde actie op van 8 t/m 12 augustus 2022 op Qmusic. Op deze actie zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke Actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ’Win tickets voor Antoon’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”), ter promotie van Coke Studio van Coca-Cola:

·      Coca-Cola Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (3068 AV) Rotterdam aan de Marten Meesweg 25 (hierna: ‘Coca-Cola’).

De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen. 

1.3 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van Coke Studio van Coca-Cola. 

1.4 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op 2 Coke Studio tickets voor Antoon in de Ziggo Dome op 19 december 2022 (omschreven in sectie 6: Prijs). Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs;
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • personeelsleden en medewerkers van Coca-Cola; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL 

Luister van maandag 8 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2022 tussen 6:00 en 23:59 uur (m.u.v. Het Foute Uur) naar Qmusic. Hoor jij een hit van Antoon? App dan ANTOON in de Q-app. Kom je in de uitzending? Dan win je 2 Coke Studio tickets voor Antoon in de Ziggo Dome op maandag 19 december 2022.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan van maandag 8 augustus t/m vrijdag 12 augustus 2022 tussen 6:00 en 23:59 uur. Hoor je een hit van Antoon voorbij komen op Qmusic, stuur dan zo snel mogelijk ‘ANTOON’ in een gratis bericht in de Qmusic app. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname, behalve eventuele datakosten voor Internetgebruik.  

6. DE PRIJS 

We geven in totaal 21x 2 Coke Studio tickets weg voor Antoon in de Ziggo Dome op maandag 19 december 2022, waarbij je in een volledig Coke Studio vak zit, inclusief eigen entree en je drankjes (tegen betaling) kunt bestellen bij het Coke Studio team dat rondloopt.  

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid om bij niet toekenning van de prijs aan de oorspronkelijke winnaar, de prijs toe te laten komen aan een reserve winnaar.
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De winnaar dient zijn/haar persoonsgegevens te delen met Qmusic ten behoeve van de prijsafhandeling. (zie sectie 6: De Prijs).
 • Het gaat om digitale tickets en deze worden tijdig per e-mail verstuurd naar de opgegeven e-mailadressen van de winnaars.

8. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om aanvullende gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor deze doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

2) De prijs is niet overdraagbaar.  

3) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

4) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Qmusic Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01