Qmusic voert bovengenoemde actie van donderdagmiddag 5 september 2019 t/m donderdag 12 september 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1  De Actie wordt georganiseerd in samenwerking met CONO Kaasmakers ter promotie van Beemster kaas. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van donderdagmiddag 5 september 2019 t/m donderdag 12 september 2019. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

 

2. ORGANISATIE

De actie 'Domiens Domibo' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic.
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en CONO Kaasmakers; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is.

 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van donderdagmiddag 5 september 2019 t/m donderdag 12 september 2019 gaat Domien Verschuuren op zoek naar mensen die ook nooit bij een vrijdagmiddagborrel kunnen zijn, doordat niet iedereen op vrijdag werkt. Zo ook Domien, die op het moment altijd druk is met het uitzenden van de Top 40. Daarom organiseert hij in samenwerking met Beemster kaas in september de Domibo. Wil jij bij Domiens Domibo zijn? Dan kan je doorgeven via Qmusic.nl of de Q-app waarom jij bij Domiens Domibo wilt zijn. Kom jij in de uitzending tussen maandag 9 en donderdag 12 september en nodigt Domien jou uit voor zijn eigen donderdagmiddagborrel? Dan win jij 4 tickets voor Domiens Domibo op donderdag 19 september, op een fantastische locatie: het Double Tree Hilton Hotel in Amsterdam. Het is niet zomaar een borrel, maar echt helemaal Domien. Dus met alles waar Domien van houdt: de beste muziek, lekkere hapjes en natuurlijk de leukste luisteraars! Na afloop ontvang je nog een leuke Qmusic/Beemster kaas-goodiepakket.

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen tussen donderdagmiddag 5 september 2019 t/m donderdag 12 september 2019 zich aanmelden voor Domiens Domibo via Qmusic.nl of de Q-app. De luisteraars met de leukste redenen worden door Domien uitgenodigd.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Domiens Domibo' gaat via Qmusic.nl en de Q-app. Er zijn geen kosten verbonden aan deelname.

7. DE PRIJS 

4 luisteraars winnen 4 tickets voor Domiens Domibo in samenwerking met Beemster kaas op donderdag 19 september 2019 vanaf 17.30 uur in het Double Tree Hilton Hotel in Amsterdam. Hapjes en drankjes zijn inbegrepen. Indien je met de auto komt, dan kan je bij de gastenlijstbalie aangeven dat je een parkeerkaart nodig hebt. Tevens ontvangen de 4 winnaars na afloop een Qmusic/Beemster kaas-goodiepakket.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • De winnaars, maar ook hun 3 introducees, dienen allen 18 jaar of ouder te zijn;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar.
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kunnen Qmusic en CONO Kaasmakers niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend worden opgestuurd kunnen Qmusic / CONO Kaasmakers eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.

 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement . Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en emailadres doorgegeven worden aan Beemster kaas. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 5) Qmusic en CONO Kaasmakers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01CONTACTVACATURESSALESPERSTHE PARTY