Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 15 oktober 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De ‘Huldigingsweek van Menno en Wim’ wordt georganiseerd ter promotie van Zilveren Kruis. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf maandag 15 oktober t/m vrijdag 26 oktober. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie ‘Huldigingsweek van Menno en Wim’ wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic.

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN de actie

Vanaf maandag 15 oktober kun je jezelf of iemand anders met een zittend beroep opgeven via de website van Qmusic. Menno en Wim bellen beiden in de actieperiode in hun uitzending (Menno: 10:00-13:00u & Wim 13:00-16:00u) elke dag met een luisteraar die zich heeft opgegeven of opgegeven is. Diegene maakt kans om te worden uitgeroepen tot Europees kampioen Zitten binnen hun beroepscategorie. Elke dag zijn er twee winnaars.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het verloop van het gesprek. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Vanaf maandag 15 oktober kun je jezelf of iemand anders met een zittend beroep opgeven via de website van Qmusic. Aanmelden kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Huldigingsweek van Menno en Wim' gaat door middel van het online aanmeldformulier. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

7. DE PRIJS 

Iedereen die wordt uitgeroepen tot Europees kampioen zitten in zijn/haar beroepscategorie wint een prijsbeker.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven, zodat Qmusic de prijs kan afhandelen.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01