Actievoorwaarden Let It Stream

Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf dinsdag 06 t/m vrijdag 09 december 2022. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D.  Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de Disney+ jaarabonnementen.

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Veiligheid & Justitie.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf dinsdag 06 t/m vrijdag 09 december 2022 op Qmusic, in de ochtendshow van Mattie & Marieke. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft;
 • 18 jaar of ouder is.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • Personeelsleden en medewerkers van Disney+;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf dinsdag 06 december t/m vrijdag 09 december 2022 maak je bij Mattie & Marieke kans op een iPad, een jaarabonnement van Disney+ om overal de beste series en films te kunnen streamen en een kerstpakket. Hoe kun je winnen? Mattie laat een fragment uit een Disney+ film of -serie horen. Weet jij uit welke film/serie die komt, stuur dan jouw antwoord in via een bericht in de Q-app. Uit alle deelnemers die het goede antwoord hebben ingestuurd wordt een willekeurig iemand geselecteerd. Kom je in de uitzending met het goede antwoord dan win jij die iPad, Disney+ jaarabonnement en kerstpakket. (zie sectie 6. De Prijs).

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door een gratis bericht te sturen in de Qmusic app. Deelnemers kunnen per speelronde het goede antwoord appen om voor die specifieke speelronde van de actie kans te maken op het De Prijs. Elke goede antwoord maakt evenveel kans om in de uitzending te worden gehaald. Kom je in de uitzending met het goede antwoord? Dan win je het prijzenpakket. Deelnemen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Deelname voor de actie ‘Let It Stream’ gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 

6. DE PRIJS 

4x een prijzenpakket bestaande uit:
- Een iPad t.w.v. €355,-;
- Disney+ jaarabonnement t.w.v. €89,90;
- Een kerstpakket t.w.v. €4,-.

De totale waarden van het prijzenpakket €448,90 is De prijzen worden door Disney+ binnen een week na het winnen naar de winnaars verstuurd. Winnaars ontvangen een mail wanneer het pakket is verzonden.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs.
 • Qmusic en Disney+ zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de Prijs tijdens de verzending.
 • Qmusic deelt enkel de nodige gegevens (voor-achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en adres) van de winnaars met Disney+ met als doel het verstrekken van de Prijs.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding. 

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. 4) Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met Disney+ ten behoeve van de afhandeling van de iPad, Disney+ jaarabonnement en het kerstpakket. Disney+ zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de jaarabonnementen niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd. 

5) De prijs is niet overdraagbaar.  

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. Dit bedrag wordt dus niet ingehouden op de door de deelnemer gewonnen prijs.

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01