Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 5 november 2018. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.  

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow en het Ontbijt bij McDonald’s. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf maandag 5 november t/m vrijdag 9 november 2018. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Mattie & Marieke’s Ontbijtservice' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

  • woonachtig is in Nederland;

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf zondag 4 november wordt elke dag de locatie van de mobiele McDonald’s Bestelpaal voor de volgende dag bekend gemaakt. Dit gebeurt bij Qmusic on air en op Instagram. Elke ochtend in de actieweek staat de McDonald’s bestelpaal vanaf 07:30 uur ergens in Nederland. Kom naar de locatie van de paal, geeft bij de bestelpaal door dat jij je dag eens anders wilt beginnen en je ontvangt een ontbijt voucher bij een McDonald’s vestiging naar keuze. Daarnaast maak je kans om in de uitzending te komen bij Mattie & Marieke. Iedere dag wordt er willekeurig één kandidaat bij de bestelpaal geselecteerd en hij/ zij komt live in de radio uitzending. Geef jij het goede antwoord tijdens de quiz die Mattie en Marieke met jou spelen? Dan win je een jaar lang* gratis ontbijt bij McDonald’s. De kandidaat krijgt één keer de mogelijkheid om het juiste antwoord te geven. Ook de luisteraars kunnen via de Q-app meespelen door een bericht te sturen met wat zij denken dat het juiste antwoord is. Wanneer de live-kandidaat de quiz niet wint, wordt de prijs verloot onder de luisteraars met het juiste antwoord in de app.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door gedurende de actieweek naar de aangegeven locatie van de mobiele McDonald’s bestelpaal te komen en een gratis McDonald’s ontbijt te bestellen of door mee te spelen via de app tijdens de quiz. De tijdsperiode om deel te nemen is vanaf 5 november 2018 dagelijks t/m vrijdag 9 november 2018 tussen 07:30 en 08:30 uur. Aanmelding kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname aan de actie 'Mattie & Marieke’s Ontbijtservice' gaat door middel van het bestellen van een gratis ontbijtje bij de mobiele McDonald’s bestelpaal op de aangegeven locatie of middels de app tijdens het spelen van de live quiz. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. 

7. DE PRIJS *

Iedereen die bij de mobiele McDonald’s bestelpaal op de aangewezen locatie een ontbijtje bestelt, kan deze tot uiterlijk één jaar later ophalen bij een McDonald’s vestiging naar keuze. Een maximum van 100 vouchers per dag zijn beschikbaar. De kandidaat die in de uitzending de quiz wint, krijgt een jaar lang gratis ontbijt bij McDonald’s ter waarde van 728 euro.

Het jaar lang gratis ontbijt bestaat uit 208 Be Our Guest-vouchers t.w.v. 3,50 euro per stuk. De vouchers zijn bij elke McDonald’s in Nederland in te wisselen en zijn tot een jaar na uitgifte geldig. Een McDonald’s ontbijt past perfect in een week van gevarieerd ontbijten. Vanuit deze gedachte biedt McDonald’s twee vouchers per week aan. Natuurlijk is het wel zo gezellig als je met iemand kunt gaan ontbijten dus daarom verdubbelt McDonald’s het aantal vouchers per week naar vier. 4 x 52 weken = 208 vouchers per jaar.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven, zodat Qmusic de prijs kan afhandelen.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01