Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 2 t/m vrijdag 6 september 2019. De aanmeldperiode start op 19 augustus en loopt tot en met donderdag 5 september. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.  

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van de ochtendshow en het Ontbijt bij McDonald’s. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt vanaf maandag 2 september t/m vrijdag 6 september 2019. De aanmeldperiode loopt van 19 augustus 2019 t/m donderdag 5 september. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Mattie & Mariekes Wake Up Challenge' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De actie staat open voor iedereen die:

  • woonachtig is in Nederland;
  • minimaal 18 jaar is.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 19 augustus t/m donderdag 05 september 2019 kunnen luisteraars aangeven met welk doel ze een uur eerder op willen staan. Mattie & Marieke zullen hun best doen om het opstaan iets leuker te maken tijdens de Mattie & Marieke Wake Up Challenge.

Vanaf maandag 2 september 2019 maken we - live bij Mattie & Marieke in de uitzending - de luisteraars één uur eerder wakker dan ze normaal uit bed gaan. Er zal een reporter langsgaan om de luisteraar wakker te maken, te verrassen én een McDonald's ontbijtje te serveren. Iedere dag wordt er één luisteraar op - live op zender - een uur eerder dan normaal wakker gemaakt. 

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze actie kan door gedurende de aanmeldperiode (19 augustus t/m 05 september) aan te geven waar je een uur eerder voor uit bed zou gaan. Je dient dan je gegevens achter te laten (naam, adres, telefoonnummer en reden om eerder uit bed te gaan) en ermee in te stemmen dat deze gegevens voor campagne doeleinde gedeeld worden met McDonald's. Aanmelden kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname aan de actie 'Mattie & Mariekes Wake Up Challenge' gaat door middel van een inschrijfformulier op de website van Qmusic of in de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname.

7. DE PRIJS

De prijs is variabel en afhankelijk van de inzendingen en de redenen waarom luisteraars een uur eerder op zouden willen staan. Tevens wint iedere inzending die geselecteerd wordt tijdens de actieweek (02 t/m 06 september) een McDonald's ontbijtje naar keuze die ochtend geserveerd. 

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar e-mail, n.a.w.-gegevens en 06-nummer op te geven, zodat Qmusic de prijs kan afhandelen.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01