Qmusic voert de actie 'Eurovision Song Contest'. De startdatum van de actie is vrijdag 19 juni 2020 vanaf 18.00 uur en loopt tot en met vrijdag 26 juni 2020 tot 18.00 uur. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is.

Klik hier voor de actiepagina

1. Organisatie

De wedstrijd Eurovision Song Contest wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V., hierna te noemen Qmusic, in samenwerking met Netflix International B.V., hierna te noemen Netflix. Deze wedstrijd wordt georganiseerd ter promotie van de nieuwe Netflix film ‘Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga’. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie.

2. Wie kan er deelnemen

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • Bij de start van de actie (19 juni 2020 vanaf 18.00 uur) minstens 18 jaar is;
  • Woonachtig is in Nederland;
  • In de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic;
  • Beschikbaar is tijdens de speciale screening van de film The Story of Fire Saga op 26 juni 2020.

De wedstrijd staat niet open voor:

  • Personeelsleden en medewerkers van Qmusic;
  • Personeelsleden en medewerkers van Netflix;
  • Hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • Elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. Verloop van het spel

Hoor jij een Songfestivalnummer tijdens De Foute 1500? Bel dan meteen met de studio (0909 9596, 45 cent per gesprek). Kom je in de uitzending? Dan krijg je een Netflix abonnement (6 maanden) en maak je kans op een speciale screening van de Netflix Film Eurovision Song Contest op vrijdag 26 juni in Ahoy Rotterdam en ben jij misschien volgend jaar bij de Finale van het Eurovisie Songfestival in Ahoy Rotterdam.

Indien internet- en telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic is niet verantwoordelijk voor het disfunctioneren van internetverbindingen, telefoons of inloggen via derden. Qmusic bepaalt het spel en het verloop.

Over de beslissing, die valt tijdens de actie en/of de finale, kan niet worden gecorrespondeerd.

4. Deelnemen

Deelnemen met de Actie kan uitsluitend door te bellen met de studio (0909 9596, 45 cent per gesprek) op het moment je een Songfestivalnummer hoort tijdens De Foute 1500. Om dit te kunnen doen moet je voldoen aan bovengenoemde voorwaarden.

5. Kosten voor deelname

Indien je belt met de studio op nummer 0909 9596 betaalt je 45 cent per gesprek.

6. De prijs

Iedere deelnemer die op het juiste moment belt voor het Songfestivalnummer tijdens De Foute 1500 én in de uitzending komt, wint een Netflix-abonnement van 6 maanden. Uit alle winnaars worden 5 mensen, middels een willekeurige trekking, geselecteerd die toegang winnen tot de speciale screening van de nieuwe Netflix Film Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga op vrijdag 26 juni in Ahoy Rotterdam met o.a. optredens van Jeangu Macrooy en Edsilia Rombley. Deze mensen ontvangen een bericht via de mail met alle verdere info en kunnen ook nog een belletje verwachten vanuit de evenementenorganisatie die de avond organiseert. In dat telefoongesprek krijg je nog een aantal vragen rondom corona. Indien blijkt dat je Corona-verschijnselen hebt, mag je helaas niet op de special avond komen maar mag je wel je ticket aan iemand anders geven. De speciale screening zal rond 19.00 uur starten en zal geen dresscode bevatten. Hapjes en drankjes zijn inclusief. Je dient wel zelf voor vervoer te zorgen. Ook wordt er één iemand willekeurig geselecteerd die 2 kaarten wint voor de Finale van het Eurovisie Songfestival 2021 in Rotterdam. Deze winnaar bellen we op vrijdag 26 juni in de uitzending na het draaiende van het laatste Songfestivalnummer.

7. Bijkomende voorwaarden prijs

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Elke luisteraar die deelneemt aan de Actie ‘Eurovision Song Contest’ verklaart kennis te hebben genomen van het gehele wedstrijdreglement en gaat akkoord met alle gestelde voorwaarden/eisen.
  • Qmusic en Netflix hebben de bevoegdheid, indien de prijswinnaar en introducé niet voldoen aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken.

Overige bepalingen

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.

2) Qmusic en Netflix zijn niet aansprakelijk voor eventueel schade en verlies tijdens de première.

3) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan interviews, foto- en videosessies voor publicatie of commerciële doeleinden.

4) Persoonlijke gegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. Qmusic kan deze gebruiken om deelnemers op de hoogte te houden van haar activiteiten. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

5) De prijs is niet overdraagbaar aan derden, behalve bij de speciale screening in geval van Corona.

6) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.

7) De winnaars van de speciale screening mogen één iemand meenemen die tevens voldoet aan de gestelde voorwaarden in dit reglement.

8) De winnaar van de toegangskaarten van de Eurovisie Songfestival 2021 mag één iemand meenemen die tevens voldoet aan de gestelde voorwaarden in dit reglement.

9) Mocht het Eurovisie Songfestival 2021 naar omstandigheden niet doorgaan, dan krijgt de winnaar de waarde van de kaarten uitgekeerd (á €300,- per stuk).

10) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan 449 euro geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de belastingdienst.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. t.a.v. Programma-afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01

Klik hier voor de actiepagina