Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de promotieactie ‘Q-Christmas Tour’ (hierna de “Actie”).

Terug naar de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”) in samenwerking met:

  • ALDI Holding, gevestigd en kantoorhoudende te (4100 AC) Culemborg aan de Pascalweg 21 (hierna “ALDI”).
  • VVV Nederland, gevestigd en kantoorhoudende te (3528 BJ) Utrecht aan de Papendorpseweg 99 (hierna “VVV”).

1.2 De Actie wordt gehouden ter promotie van ALDI en VVV.

1.3 De Actie start op vrijdag 6 december 2019 met een aanmeldperiode t/m woensdag 18 december 2019. De actieperiode zal plaatsvinden van maandag 16 t/m vrijdag 20 december 2019 met een aftertease op zaterdag 21 en zondag 22 december 2019. \

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarden zal zo snel mogelijk op de website en in de Qmusic app worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. AANMELDEN

Aanmelden voor de Actie kan via Qmusic.nl en via de Qmusic app (beschikbaar voor iOS en Android). Aanmelden is gratis en kan vanaf vrijdag 6 december 2019 t/m woensdag 18 december 2019. Je dient jezelf aan te melden en als verrassing iemand anders op te geven die je een onvergetelijke Kerst gunt.

3. HET SPEL

Luisteraars die geselecteerd zijn zullen tussen maandag 16 december en vrijdag 20 december plaatsnemen in de speciale –  door Qmusic omgetoverde – Q-Christmas bus. De luisteraars die zich aangemeld hebben en die iemand anders een onvergetelijke Kerst gunnen en dus geselecteerd zijn (5 per dag) nemen ’s ochtend rond 8.00 uur plaats in de bus die bij Qmusic staat. Mogelijk wordt er al een van de vijf verhalen op de radio besproken bij Mattie & Marieke. Om 10:00 uur gaat de bus op weg naar de eerste deelnemer die is opgegeven door iemand die in de bus zit. Terwijl we live radio maken in de programma’s van Menno & Wim verrassen we de persoon op zijn werk, thuis of ergens anders waar die persoon op dat moment is. Tot aan 16:00 uur doen we dit in totaal 5 keer, waarbij we met een reporter en een videoteam het verassingsmoment vastleggen. Het verrassingsmoment is on-air te horen en live te volgen via Kijk Live op Qmusic.nl & de Q-app. Uiteindelijk gaan we met 10 mensen op weg naar een unieke kerstbelevenis. Om 16:00 uur zendt Domien live uit vanuit de rijdende bus, onderweg naar de unieke kerstbelevenis. Halverwege het programma van Domien komen de deelnemers aan bij de verrassing. Voor de rest van de luisteraars is er van maandag 16 t/m vrijdag 20 december ook nog iets leuks. De luisteraars maken kans op een VVV cadeaukaart t.w.v. €150,-. Wat je daarvoor moet doen? Iedere dag tot 16.00 uur kan je als luisteraar een stoelnummer kiezen in de bus via de Q-app of op Qmusic.nl. Je kiest uit de stoelnummers 1 t/m 10. De vraag is ‘’Onder welke stoel zit de VVV cadeaukaart?’’ Online maken we bekend welk stoelnummer het is geworden. Uit iedereen die het juiste stoelnummer heeft gekozen kiezen wij iedere dag 1 luisteraar die daadwerkelijk de VVV cadeaukaart t.w.v. €150,- wint. Tevens mag de luisteraar die in de bus op het winnende stoelnummer zit de VVV cadeaukaart houden.

4. SELECTIE

De aanmeldingen worden op basis van motivatie beoordeelt. Verdere screening vindt telefonisch plaats. Je wordt door een Qmusic medewerker gebeld op het nummer dat je doorgegeven hebt bij je aanmelding. Er zal tevens gevraagd worden naar beschikbaarheid van jullie beiden voor de dag die Qmusic in gedachten heeft. Indien deelnemers niet telefonisch bereikbaar zijn, beschikbaarheid zijn op de door ons geselecteerde dag of niet kunnen voldoen aan verdere gevraagde zaken, vervalt hun kans om deel te nemen aan de Actie. Indien je wel door de selectie komt, ontvang je alle details per mail.

5. DEELNAME

5.1 Elk natuurlijk persoon vanaf 18 jaar, woonachtig in Nederland, in het bezit van een geldig legitimatiebewijs is gerechtigd aan deze Actie deel te nemen.

5.2 Deelname is voor eenieder die zich gratis heeft geregistreerd als Q-member.

5.3 Deelname is uitgesloten voor:

(a) personen die niet voldoen aan de hierboven omschreven vereisten;  (b) medewerkers en eerstegraads familieleden van medewerkers van Qmusic; (c) managementteam van ALDI en VVV Nederland;  (d) eenieder die op enigerlei wijze direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij deze Actie; (e) eenieder die niet bereid is om foto en/of videomateriaal te delen en onderdeel te zijn van foto en video’s gedurende de campagne; (f) eenieder die niet bereid is om deel te nemen aan een screening.

5.4 Om deel te nemen aan de Actie dient een deelnemer zich aan te melden op de onder artikel 2 beschreven wijze.

5.5 Door deel te nemen aan deze Actie verklaart de deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

5.6 De deelnemer gaat ermee akkoord dat zijn/haar voornaam, leeftijd en woonplaats genoemd wordt op radio tijdens een introductie.

5.7 Elke deelnemer staat er voor in dat de verstrekte (persoons-)gegevens juist en volledig zijn. Indien een deelnemer onvolledige en/of onjuiste (persoons-)gegevens heeft opgegeven of niet voldoet aan de actievoorwaarden, heeft Qmusic het recht de deelnemer van verdere mededinging uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

5.8 In geval van fraude, misleiding of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie heeft Qmusic het recht om deelnemers uit te sluiten, prijzen niet uit te keren of het recht op de prijs (achteraf) te laten vervallen.

5.9 Het aanmelden voor de Actie is gratis. Voor de uiteindelijke prijswinnaar zijn er wel een aantal kosten verbonden aan het winnen van de prijs, maar daarover meer onder artikel 6.

5.10 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deelnemers op redelijke gronden uit te sluiten van deelname.

6. PRIJS

6.1 Een plekje voor een dag in de Q-Christmas bus voor degene die zich aangemeld heeft en de persoon die hij/zij als verrassing heeft opgegeven. Dit is inclusief ontbijt, lunch, drankjes en een unieke kerstbeleving. 6.2 10x een VVV cadeaukaart t.w.v. €150,-, waarvan 1 online winnaar én 1 bus winnaar per dag.

6.3 Aan de uitslag kan geen rechten worden ontleed. De uiteindelijke uitslag is bindend en niet voor beroep vatbaar. Over de uitslag van de Actie wordt niet gecorrespondeerd.

6.4 Elke prijs is persoonsgebonden en dus niet aan derden overdraagbaar. Indien de winnaar een prijs niet wil of kan aannemen in de vorm waarin deze wordt aangeboden, vervalt het recht op de prijs.

6.5 Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen, tenzij anders aangegeven in deze actievoorwaarden.

6.6 Qmusic neemt de over de prijzen (eventueel) verschuldigde kansspelbelasting voor haar rekening.

6.7 Niet inbegrepen in de prijs: het vervoer in de ochtend van eigen huis naar Qmusic en vervoer in de avond van Qmusic naar eigen huis en huis van de persoon die opgegeven is.

7. PERSOONSGEGEVENS & PUBLICITEIT

7.1 De door deelnemers verstrekte (persoons-)gegevens worden door Qmusic alleen gebruikt ten behoeve van de Actie, bijvoorbeeld om de deelnemer(s) te kunnen informeren over de Actie en over een eventueel gewonnen prijs.

7.2 Aan de Actie kunnen publicitaire activiteiten zijn verbonden zoals bijvoorbeeld foto-, en video opnamen en medewerking aan radio-uitzendingen van Qmusic. Het is gewenst dat de winnaar(s) van de prijs medewerking verleent aan de publiciteit met betrekking tot de Actie. Vanzelfsprekend zal rekening gehouden worden met de wensen van de winnaar(s). Deelnemers die niet in publicitaire activiteiten wensen te participeren, dienen dit direct uitdrukkelijk te melden op het moment dat hij/zij weet dat hij/zij winnaar is geworden. De winnaars die hun medewerking verlenen aan publicitaire activiteiten hebben daarmee geen recht op een (financiële) vergoeding. 

7.3 De deelnemers zullen media niet te woord staan en wanneer contact met hen gezocht wordt door journalisten, influencers, redacteuren of andere personen van de pers direct doorverwijzen naar de woordvoerder / perscoördinator van Qmusic (Jelle Klerx, Jelle.Klerx@qmusic.nl – (+31) 020-7970512). De deelnemers zullen niet uit zichzelf contact zoeken met de media.

Deelnemers zullen zich niet negatief uitlaten op social media tijdens en na de actie.

In overleg zijn deelnemers tijdens en na de actie beschikbaar voor interviews over hun deelname en eventuele winst. Dit wordt met ze afgestemd door Qmusic.

Deelnemers gaan akkoord met het publiceren van hun voornaam, leeftijd en woonplaats in media en op de (social)kanalen van Qmusic en op de radio. 

8. OVERIG 

8.1 In de gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, zal een besluit worden genomen door Qmusic. 

8.2 Qmusic behoudt zich het recht voor te allen tijde en zonder opgaaf van redenen de Actie eenzijdig te wijzigen, op te schorten of te beëindigen. 

8.3 Qmusic en eventuele door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit of op enig andere wijze verband houdt met de Actie. 

8.4 Qmusic is niet aansprakelijk voor gevolgschade die is veroorzaakt door technische storingen waaronder, maar niet beperkt tot tijdelijke problemen met de Qmusic app, uw mobiele telefoon, uw internet- of mobiele provider of andere situaties van overmacht. 

8.5 Op de Actie en deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

8.6 Deze voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met de Gedragscode promotionele kansspelen. 

8.7 Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: 

Q-music Nederland B.V.    T.a.v. Programma afdeling    De Kauwgomballenfabriek   Paul van Vlissingenstraat 10d   1096 BK Amsterdam  E-mail: acties@Qmusic.nl   KvK 32039594   BTW NL 0079.09.305.B.01  Versie 1, 05 december 2019