Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf maandag 20 t/m vrijdag 24 mei 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van The Holland Boat. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van maandag 20 t/m vrijdag 24 mei. Maandag 20 t/m donderdag 23 mei is de selectieprocedure en vrijdag 24 mei wordt de uiteindelijk winnaar random gekozen. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Q-Sport Tickets: Grand Prix Monaco' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 
 • beschikbaar is van vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en The Holland Boat; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is. 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van maandag 20 mei t/m donderdag 23 mei 2019 kun je je dagelijks selecteren om kans te maken op Q-Sport Tickets: Grand Prix Monaco. Hoor je tijdens de ochtendshow (06:00-09:00 uur) de Formule 1-auto, ga dan naar de Qmusic app. Daar verschijnt onder 'home' - 'nu' een aanmeldknop. Aanmelden is per dag, je maakt dan enkel voor die dag kans om geselecteerd te worden. Iedere dag kent een 'dagwinnaar': degene die uiteindelijk geselecteerd wordt die dag. De dag daarna kun je je weer opnieuw aanmelden etc. Op vrijdag 24 mei wordt van de 4 geselecteerden kandidaten, één uiteindelijke winnaar willekeurig getrokken. De uiteindelijke winnaar dient direct zijn of haar gegevens te verstrekken (inclusief die van de +1), zodat zij diezelfde dag nog kunnen vliegen (heen: vrijdag 24 mei 19.20 AMS -21.15 NCE en terug: zondag 26 mei 21.40 NCE - 23.40 AMS).

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen zich maandag 20 mei t/m 23 mei 2019 aanmelden via de Qmusic app. Deelnemers dienen wel direct datzelfde weekend beschikbaar te zijn om de prijs te innen, dus vrijdag 24 mei t/m zondag 26 mei.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Q-Sport Tickets: Grand Prix Monaco' gaat dagelijks via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden voor het aanmelden.

7. DE PRIJS 

De prijs bestaat uit toegang tot The Holland Boat: twee dagen lang de Formule 1 bekijken. Zaterdag de kwalificatie en zondag de race. Geheel verzorgd op een unieke locatie, een miljoenenjacht in Monaco. Vlucht en overnachting (in Menton) zijn ook inbegrepen bij de prijs. En entertainment van artiesten, zoals Thomas Berge, Wolter Kroes, Firebeatz & DJ Miss Faith.

Enkel het eten op vrijdagavond is uitgesloten van de prijs en voor eigen rekening van de deelnemer.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar;
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend;
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kan Qmusic/The Holland Boat niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend worden opgestuurd kan Qmusic/The Holland Boat eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeurt overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en adres doorgegeven worden aan Esso. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 5) Qmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. t.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01