Qmusic voert de actie “SinterKai” van maandag 28 november 2022 tot en met maandag 5 december 2022. Op deze actie zijn zowel de algemene voorwaarden van Qmusic als de “Actievoorwaarden SinterKai” van toepassing. Bij afwijking prevaleert de inhoud van de onderhavige actievoorwaarden.

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”). 

De onderhavige voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 Gedurende de looptijd van de Actie maak je kans op het winnen van je verlanglijstje. Opgeven kan vanaf maandag 21 november. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode (maandag 28 november tot en met maandag 5 december).

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

  • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
  • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
  • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft (met uitzondering van het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden).

De wedstrijd staat niet open voor:

  • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
  • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
  • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Vanaf maandag 21 november 2022 t/m maandag 5 december 2022 kun je via Qmusic.nl en de Qmusic app je verlanglijstje insturen voor ‘SinterKai’. Een verlanglijstje stel je samen met producten die je online vindt. In de aanmeldpagina kun je een link van de website waar het product te koop is, meesturen. Elk verlanglijstje mag een maximale waarde hebben van 250 euro en maximaal 3 artikelen bevatten. Valt het lijstje hoger uit dan dit bedrag, dan maakt het lijstje geen kans op een prijs. Minder artikelen selecteren resulteert niet in uitsluitsel van deelname, maar vermindert de kansen om geselecteerd te worden.

We spelen de actie van gedurende maandag 28 november 2022 t/m maandag 5 december 2022, op de doordeweekse dagen tussen tussen 07.00 en 19.00 uur en in het weekend van 10.00 uur tot 18.00 uur. Elk uur wordt er één verlanglijstje op Qmusic voorgelezen door SinterKai met de bijbehorende naam. Als het jouw verlanglijstje is en je belt zelf met je opgegeven nummer binnen de gestelde tijd naar de studio via 0909-9596 (45 cent per gesprek), dan win je 250 euro om de door jou gekozen producten zelf te kopen.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

4. CLAIMEN IN DE QMUSIC APP

Als je te laat belt, dan krijgen andere luisteraars in de Qmusic app de mogelijkheid om het verlanglijstje alsnog te claimen. Er verschijnt een claimbutton in de Qmusic app waar je gedurende 60 seconden op kunt drukken om het verlanglijstje t.w.v. 250 euro te claimen. Uit de personen die op claim hebben gedrukt, wordt een winnaar gekozen en deze persoon wordt gebeld om alsnog het verlanglijstje te claimen. Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs ook komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop. Over de beslissing, die valt tijdens de actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de actie genomen wordt, is definitief. 

5. DEELNEMEN

Deelnemen aan deze actie kan door je aan te melden via Qmusic.nl of de Qmusic app. Dit kan vanaf maandag 21 november tot en met zondag 5 december.

Aanmelden en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de gestelde voorwaarden en een lijstje hebt meegestuurd van maximaal 3 producten en maximaal 250 euro.

Het staat Qmusic vrij om naar eigen keuze te bepalen welke deelnemers geselecteerd worden om mogelijk in de uitzending te komen. Qmusic zal bij de selectie van de deelnemers die kans maken om in de uitzending te worden genoemd te allen tijde letten op de maximale waarde en aantal producten van het verlanglijstje.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de actie 'SinterKai' gaat via Qmusic.nl of via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de inschrijving. Pas wanneer jouw verlanglijstje en naam op Qmusic worden genoemd en je dient te bellen met de Q-studio, zijn de kosten EUR 0,45 per gesprek voor het bellen naar 0909-9596.

7. DE PRIJS 

De prijs is een bedrag van 250 euro voor elk verlanglijstje dat wordt genoemd op Qmusic. Winnaars, dus de luisteraars waarvan het verlanglijstje op zender genoemd is en die op tijd hebben teruggebeld, ontvangen het bedrag op een rekening, zodat zij uiteindelijk zelf de gekozen cadeaus kunnen aanschaffen. Mocht er niet op tijd teruggebeld zijn, dan verschaft Qmusic de prijs aan de persoon die het verlanglijstje alsnog geclaimd heeft in de app.

Alle prijzen worden dus uitgereikt in de vorm 250 euro zodat deze door de winnaars is in te wisselen op een geschikt moment. Het bedrag zal uiterlijk een maand na afloop van de campagne beschikbaar worden gesteld aan de winnaars. Aansprakelijkheid tijdens het verzilveren van de prijs ligt bij de winnaars zelf en niet bij Qmusic.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

  • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
  • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
  • De winnaar dient zijn/haar mailadres op te geven, zodat Qmusic de unieke code kan toesturen;
  • Het bedrag wordt uiterlijk binnen 4 weken overgemaakt;

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Er zal aan de winnaars separaat toestemming gevraagd worden om de gegevens te delen, indien nodig, om de prijs te kunnen verstrekken. Voor dit doeleinde kun je benaderd worden voor eventuele aanvullende informatie. Overige data kan enkel verwerkt en gedeeld worden m.b.t. de opt-in (voornaam en mailadres). Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) De prijs is niet overdraagbaar.  

5) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

6) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement.

7) Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot: Q-music Nederland BV.  T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAME-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01