Q-music Nederland B.V. (hierna: “Qmusic”) voert bovengenoemde actie vanaf dinsdag 27 t/m zaterdag 31 december 2022 op Qmusic. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en deze specifieke actievoorwaarden van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie ‘Hoor jij Frida de Husky?’ wordt georganiseerd door Q-music Nederland B.V. gevestigd te Hilversum en kantoorhoudende te (1096 BK) Amsterdam aan de Paul van Vlissingenstraat 10D  (hierna “Qmusic”). Het spel wordt gespeeld ter promotie van de Foute 1500.

1.1.1 STAATSLOTERIJ

 • Speel bewust, 18+
 • Staatsloterij.nl
 • Voor het organiseren van de Staatsloterij is vergunning verleend door de Kansspelautoriteit.

De onderhavige Actievoorwaarden hebben betrekking op bovenstaande Actie en zijn gedurende de Actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

1.2 Door deel te nemen aan de Actie verklaren deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met de onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt van dinsdag 27 t/m vrijdag 31 december 2022. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode.

1.4 Gedurende de Actieperiode maak je kans op het winnen van een Straat Oudejaarsloten (omschreven in sectie 6: Prijs).

1.5 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd.

2. WIE KAN ER DEELNEMEN

De Actie staat open voor luisteraars die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic, zodat zoveel mogelijk verschillende luisteraars kans kunnen maken op een prijs; 
 • bij de start van de Actie minimaal 18 jaar is; 
 • en zijn woon- en verblijfplaats in Nederland heeft.

De Actie staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic; 
 • personeelsleden van medewerkers van de Nederlandse Loterij;
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad;
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie van deze Actie verbonden is.

3. VERLOOP VAN HET SPEL

Hoor jij van dinsdag 27 t/m zaterdag 31 december tussen 07:00 en 19:00 uur (en zaterdag tot 18:00) Frida de Husky op de radio? Stuur dan meteen ‘FRIDA' in de Qmusic-app. Kom je in de uitzending? Dan win je een Straat Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking op 31 december 2022 van de Staatsloterij met een Hoofdprijs van 30 miljoen euro. Belastingvrij.

Indien internet- of telefoonverbindingen wegvallen, kan het recht op de prijs komen te vervallen. Qmusic bepaalt het spel en het verloop hiervan. Over de beslissing die valt tijdens de Actie, kan niet worden gecorrespondeerd. De beslissing die tijdens de Actie genomen wordt, is definitief. 

4. DEELNEMEN 

Deelnemen aan deze Actie kan door het woord “FRIDA” te sturen in een gratis bericht in de Qmusic app na het horen van Frida de Husky op de radio. Deelnemers kunnen per speelronde appen om voor die specifieke speelronde van de Actie kans te maken om geselecteerd te worden. Elke aanmelding maakt evenveel kans om geselecteerd te worden. Deelnemen en daarmee het opstrijken van eventuele prijzen kan alleen als je voldoet aan de bovenstaande gestelde voorwaarden.

Ook is er een extra winkans via het Instagram-kanaal van Qmusic en Qmusic.nl, waarmee je tevens kans maakt op een Straat Oudejaarsloten voor de Oudejaarstrekking op 31 december 2022 van de Staatsloterij. Online kan je deelnemen door het formulier onderaan de actiepagina in te vullen tussen 23 december 2022 en 31 december 2022.

Je kan door het aanvinken van de checkbox ervoor kiezen dat Staatsloterij jouw contactgegeven (voor- en achternaam, telefoonnummer, geboortedatum, geslacht, postcode, huisnummer) eenmalig gebruikt om jou een relevante telefonische aanbieding te doen. Let op: het aanvinken van de opt-in beïnvloedt je winkansen niet!

5. KOSTEN VOOR DEELNAME

Aanmelden voor de Actie ‘Hoor jij Frida de Husky?' gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden aan de deelname. Ook deelname via de actiepagina (extra kans) zitten geen kosten aan verbonden.

6. DE PRIJS 

De geselecteerde luisteraar krijgt een Straat Oudejaarsloten voor de Ouderjaarstrekking van de Staatsloterij t.w.v. €300,- (10 loten met de eindcijfers 0 t/m 9) waarmee je kans maakt op de Hoofdprijs van 30 miljoen euro, belastingvrij.
In totaal worden er 20x Straten voor de Ouderjaarstrekking weggeven op radio, 1x op de actiepagina en 1x op het Instagram-kanaal van QmusicNL, waardoor het totale prijzenpakket €6.600 bedraagt.

Deze prijs wordt aangetekend (fysiek) verstuurd. Qmusic en Staatsloterij zijn niet aansprakelijk voor het zoekraken van de prijs tijdens de verzending.

7. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • In totaal kan je per persoon kans maken op één van de prijzen van deze Actie;
 • De winnaar dient zijn/haar persoons- en adresgegevens en een recent en correct emailadres op te geven, zodat Qmusic en Staatsloterij de Straat Oudejaarsloten aangetekend (fysiek) kunnen versturen. Per e-mail wordt er geïnformeerd als de brief aangetekend onderweg is;
 • Indien Staatsloterij de Straat Oudejaarsloten versturen, deelt Qmusic enkel de nodige gegevens van de winnaar met als doel het tijdig verstrekken van de prijs. Staatsloterij en Qmusic zijn niet aansprakelijk voor zoekgeraakte post;
 • Staatsloterij spant zich in om de prijs voor 31 december 2022 te verzenden, de laatste winnaars van vrijdagmiddag 30 december en zaterdag 31 december zullen we Straat Oudejaarsloten op maandag 2 januari per koerier ontvangen;
 • De verantwoordelijkheid van het innen van eventueel gewonnen prijzen met de Oudejaarsloten 2022 ligt bij de winnaar zelf. Niet bij Qmusic of Staatsloterij.

8. INTELLECTUELE EIGENDOMS- EN PORTRETRECHTEN

De naam van Deelnemer en geluidsmateriaal, waarop Deelnemer herkenbaar te horen is, kan worden gebruikt door Qmusic voor productie, uitzending en promotionele activiteiten in verband met deze Actie. Door deelname aan de Actie geeft Deelnemer blijk geen bezwaar te hebben tegen het feit dat Qmusic de geluidsopnamen exclusief en onbeperkt, openbaar zal maken, verveelvoudigen, bewerken en exploiteren conform de bepalingen in deze Actievoorwaarden. Deelnemer heeft in geen geval recht op enige (financiële) vergoeding.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van DPG Media B.V. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement.

2) Persoonsgegevens worden bijgehouden in het winnaarbestand van Qmusic. De persoonsgegevens van de prijswinnaars worden zeven (7) jaar bewaard in verband met de fiscale wetgeving. De persoonsgegevens van de niet-prijswinnaars worden één (1) jaar bewaard. Bovendien worden de persoonsgegevens van de winnaars gedeeld met Staatsloterij ten behoeve van de afhandeling van de Straat Oudejaarsloten. Staatsloterij zal de contactgegevens van de winnaar na het versturen van de loten niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden, behalve in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.

3) De prijs is niet overdraagbaar.  

4) Prijzen zijn niet inwisselbaar voor diensten en/of goederen tenzij anders aangegeven in bovenstaand reglement.  

5) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal de kansspelbelasting inhouden op het gewonnen bedrag en rechtstreekse afdragen aan de Belastingdienst.

6) Door deelname aan de Actie aanvaardt de deelnemer deze Actievoorwaarden.

Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangt te behandelen.

Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:
Qmusic Nederland BV. 
T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK
PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D
1096 BK AMSTERDAM
E-mail: acties@Qmusic.nl 

KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01