Qmusic voert bovengenoemde actie vanaf donderdag 4 april t/m donderdag 23 mei 2019. Op deze wedstrijd zijn de algemene voorwaarden van Qmusic en dit specifieke wedstrijdreglement van toepassing. Waarbij deze laatste leidend is. 

Klik hier voor de actiepagina

1. ALGEMEEN

1.1 De Actie is een Promotioneel kansspel. Het spel wordt georganiseerd ter promotie van Esso Nederland B.V.. De voorwaarden hebben betrekking op bovengenoemde Actie en zijn gedurende het spel te vinden op de website van Qmusic.

1.2 Door deel te nemen aan de Actie, verklaren de deelnemers te hebben kennisgenomen van en in te stemmen met onderhavige actievoorwaarden (hierna: ‘Actievoorwaarden’) en akkoord te gaan met de uit de Actievoorwaarden voortvloeiende rechten en verplichtingen.

1.3 De Actie loopt iedere donderdag van donderdag 4 april t/m donderdag 23 mei 2019. Deelname is enkel mogelijk in de Actieperiode. 

1.4 Qmusic is te allen tijde gerechtigd deze voorwaarden te wijzigingen zonder eerdere aankondiging vooraf of nadere kennisgeving achteraf. Een herziene versie van de voorwaarde (wijzigingen of aanpassingen) zal zo snel mogelijk op de website van Qmusic worden geplaatst onder vermelding van de datum van wijziging dan wel anderszins worden gecommuniceerd. 

2. ORGANISATIE

De actie 'Tankbonnen Bingo' wordt georganiseerd door Qmusic Nederland B.V. Hierna te noemen Qmusic. De voorwaarden hebben betrekking op bovenstaande actie en zijn gedurende de actie te vinden op de website van Qmusic. Deze voorwaarden zijn in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van het Ministerie van Justitie. 

3. WIE KAN ER DEELNEMEN 

De wedstrijd staat open voor iedereen die:

 • in de laatste 3 maanden niets gewonnen heeft bij Qmusic. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs; 
 • bij de start van de actie minimaal 18 jaar is; 
 • om mee te doen met deze actie dien je woonachtig te zijn in Nederland; 
 • Een tankbon die niet ouder is dan een week én die niet gedeclareerd is.

De wedstrijd staat niet open voor:

 • personeelsleden en medewerkers van Qmusic en Esso; 
 • hun gezinsleden en hun familieleden tot de tweede graad; 
 • elke persoon die direct of indirect aan de organisatie(s) van deze actie verbonden is. 

4. VERLOOP VAN HET SPEL

Van donderdag 4 april t/m donderdag 23 mei 2019 breidt Domien Verschuuren zijn vaste item ‘Tankbonnen Bingo’ – die hij iedere donderdag om 17:45 uur speelt, samen met Esso uit. Naast dat hij in zijn programma met een bingomolen 4 getallen trekt - waarbij je bij bingo je getankte bedrag terug kunt krijgen, indien je 1 van deze getallen op je tankbon hebt staan - speelt hij ook het precisie getal. Dit is het 5de getal. Het 5de getal is het getal dat je binnen een uur moet tanken. Is jouw tankbeurt in liters of in euro’s precies dit getal? Stuur dan jou bon in via de Qmusic app. Tussen alle inzendingen wordt één winnaar gekozen die een Esso Extras kaart wint t.w.v. €100,-. Zijn/haar naam zal live on-air benoemd worden. De laatste donderdag, 23 mei, wordt er één iemand in de uitzending gehaald en die wint zelfs één jaar lang gratis tanken.

5. DEELNEMEN 

Luisteraars kunnen tussen donderdag 4 april en donderdag 23 mei 2019 hun tankbon insturen via de Qmusic app.

6. KOSTEN VOOR DEELNAME 

Deelname voor de actie 'Tankbonnen Bingo' gaat via de Qmusic app. Er zijn geen kosten verbonden voor het aanmelden.

7. DE PRIJS 

De prijs voor het precisie getal is van donderdag 4 april t/m donderdag 16 mei 2019 een Esso Extras kaart t.w.v. €100,-. Met de Esso Extras kaart bepaal je zelf waar, wanneer en waaraan je het aan uitgeeft. Korting op een volgende tankbeurt, iets uit de shop of een cadeaubon van je favoriete retailer. De prijs voor het precisie getal op donderdag 23 mei is een jaar lang gratis tanken bij een Esso tankstation. De prijs is in de vorm van 12 Esso Extras kaarten met elk een waarde van €100,-.

8. BIJKOMENDE VOORWAARDEN PRIJS 

De deelnemers aanvaarden dat de deelname en het uiteindelijk toekennen van de prijs aan de volgende cumulatieve voorwaarden onderworpen is:

 • Qmusic heeft de bevoegdheid, indien de Prijswinnaar niet voldoet aan alle in dit document gestelde voorwaarden/eisen, de prijs niet uit te reiken;
 • De Prijs kan door onvoorziene omstandigheden worden geannuleerd. In overleg met alle betrokken partijen wordt er gekeken naar een vervangende prijs;
 • De Prijs is slechts bestemd voor de Prijswinnaar.
 • Het staat de Prijswinnaars vrij al dan niet de Prijs te aanvaarden c.q. gebruik te maken van de Prijs;
 • De Prijs is niet inwisselbaar voor contanten;
 • De Prijs kan niet overgedragen worden;
 • De Prijs kan niet te koop aangeboden worden;
 • De Prijs is ondeelbaar en moet aanvaard worden zoals deze wordt toegekend.
 • Indien een Prijs verstuurd wordt, kan Qmusic/Esso niet verantwoordelijk gehouden worden voor beschadiging of verlies van de Prijs door de post- of pakketdiensten of een vertraging in ontvangst. In geval de Prijs aangetekend worden opgestuurd kan Qmusic/Esso eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies of vertraging wanneer de Prijs niet wordt afgehaald door de Prijswinnaar.

9. OVERIGE BEPALINGEN

1) Uitsluiting van deelname: Winnaars van een prijs zijn uitgesloten van deelname voor iedere verdere actie of prijsvragen van voor de periode van ten minste 3 maanden. Dit is ten eerste om gokverslaving tegen te gaan en tevens om zoveel mogelijk verschillende deelnemers kans te laten maken op een prijs.  

2) Prijswinnaars dienen desgevraagd mee te werken aan (foto)sessies voor publicatie of commerciële doeleinden.   

3) De deelname aan de wedstrijd impliceert de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer, zodat Qmusic de deelnemer bijvoorbeeld kan informeren omtrent het verloop van de wedstrijd. Deze verwerking gebeuren overeenkomstig de Privacy- en cookieverklaring van De Persgroep Publishing N.V.. Voor meer details, lees onze volledige privacyverklaring op https://qmusic.nl/privacystatement. Je geeft wel toestemming wanneer je winnaar bent, dat je naam en adres doorgegeven worden aan Esso. Verder worden gegevens alleen verstrekt in het geval deze door de autoriteiten worden opgevraagd.  

4) Deelnemers aan de wedstrijd zullen zich onthouden van negatieve publieke communicatie met betrekking tot de wedstrijd en de organisatoren. 5) Qmusic kan niet aansprakelijk gesteld worden indien, ten gevolge van overmacht of iedere andere reden die buiten de wil van Qmusic ligt, de duur van de wedstrijd wordt veranderd of indien de wedstrijd wordt aangepast of simpelweg wordt geannuleerd. 6) Qmusic kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor een probleem bij de communicatiediensten (overbelasting op een GSM-netwerk, uitvallen van een deel van het netwerk,…) waardoor niet kan worden deelgenomen.

7) Indien de prijs een waarde heeft die hoger is dan € 449,- geldt er een verplichte kansspelbelasting over de waarde van de prijs. Qmusic zal zorgdragen voor de afhandeling en rechtstreekse betaling hiervan aan de Belastingdienst. 

8) Door deelname aan deze actie aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement. Qmusic streeft ernaar eventuele klachten en vragen binnen 14 dagen na ontvangst te behandelen. Voor klachten of vragen kan men zich schriftelijk wenden tot:

Qmusic Nederland BV. T.a.v. Programma afdeling DE KAUWGOMBALLENFABRIEK PAUL VAN VLISSINGENSTRAAT 10D 1096 BK AMSTERDAM

E-mail: acties@Qmusic.nl KvK 32039594 BTW NL 0079.09.305.B.01