Achttien verschillende organisaties die zich inzetten voor slachtoffers van klimaatveranderinghebben een donatie ontvangen van zangeres Rihanna!

Sociale ongelijkheid

Via haar Clara Lionel Foundation heeft ze 15 miljoen dollar gedoneerd aan de organisaties. Volgens de zangeres zorgen klimaatproblemen voor sociale ongelijkheid, die ze door middel van de donatie wil tegengaan. "Klimaatrampen, die veel vaker en zwaarder voorkomen, hebben niet op alle gemeenschappen evenveel invloed", zegt Rihanna in een verklaring. Ze meent dat gemeenschappen van kleur en eilandinwoners vaak het meest de dupe worden van klimaatverandering.


Jack Dorsey

De donaties worden onder meer uitgedeeld aan groepen met vrouwelijke-, lhbti-, zwarte- en inheemse leiders. Hun gemeenschappen lopen namelijk volgens Rihanna's organisatie het grootste risico. Het geld werd samen met Jack Dorsey ingezameld. Hij is medeoprichter van Twitter. In 2020 deden Rihanna en Dorsey al eens een donatie van 15 miljoen dollar voor mentale gezondheidsdiensten. Ook doneerden zij ieder 2,1 miljoen dollar voor slachtoffers van huiselijk geweld in Los Angeles.

Foto: Getty Images